... / ... / ... / Indienen bij METC / METC Management en indiening

METC Management en indiening

De Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) heeft een webportal (METC Management) voor de indiening en beoordeling van onderzoeksvoorstellen WMO, niet WMO en Lokale uitvoerbaarheid. Met de invoering van het METC Managementsysteem zijn het WMO proces, het niet WMO proces en het proces Lokale Uitvoerbaarheid volledig gedigitaliseerd en veilig georganiseerd. Alle betrokkenen bij deze processen hebben een eigen rol, met specifiek bij die rol behorende rechten. De webportal is een SaaS (Software as a Service), is 24/7 in de Cloud beschikbaar en voldoet volledig aan alle Erasmus MC beveiligingseisen.

De communicatie tussen de commissie en indiener/onderzoeker vindt volledig plaats in het METC Managementsysteem. De documenten behorende bij het onderzoeksdossier worden ingediend in het systeem. Indien nodig formuleert de commissie haar vragen c.q. opmerkingen in het systeem aan de hoofdonderzoeker. De hoofdonderzoeker beantwoordt de vragen in het METC Managementsysteem. De besluitvorming wordt vastgelegd in het systeem. De status waarin de toetsing van het onderzoek zich bevindt, is voor alle betrokkenen bij een onderzoek zichtbaar.

Voor het indienen van een onderzoeksvoorstel in de Research Manager (METC Management) is per proces (WMO, niet WMO en Lokale uitvoerbaarheid ) een handleiding en checklist beschikbaar. U kunt deze opvragen bij het secretariaat van de METC door een mail te sturen naar
metc.management@erasmusmc.nl .

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC