Medisch Ethische Toetsings Commissie

De METC toetst en beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.

Medisch Ethische Toetsings Commissie

De METC toetst en beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.