... / ... / ... / Ziektebeelden / Carotis

Carotis

Informatie over het Perifeer Arterieel Vaatlijden en de behandeling hiervan in het Erasmus MC.

TIA’s (transient ischaemic attacks) zijn korte, voorbijgaande aanvallen van neurologische uitvalsverschijnselen veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen. Klachten kunnen zijn: een verlamming of gevoelsstoornis, dubbelzien, spraakstoornis en coördinatiestoornissen. Bij een TIA zijn de klachten kortdurend van aard en verdwijnen weer helemaal. Soms verdwijnen de klachten niet volledig en is en sprake van een lichte beroerte (herseninfarct).

Een TIA of een herseninfarct kan worden veroorzaakt door een vernauwing van de halsslagader. Patiënten met een recente TIA of een (voorbijgaand) niet-invaliderend herseninfarct en een ernstige vernauwing aan de aangedane zijde komen in principe in aanmerking voor een operatie of een stentplaatsing. Het doel hiervan is het voorkomen van een nieuwe beroerte of herseninfarct.

De behandeling van patiënten met een (symptomatische) vernauwing van de halsslagader is een belangrijk en succesvol speerpunt van de afdeling vaatchirurgie van het Erasmus MC. Al jarenlang zijn we hiervoor het grootste centrum in de regio. Dit programma is heel duidelijk ingebed in een uitstekende samenwerking met de afdeling Neurologie en Interventie Radiologie. Patiënten die aangemeld worden met een TIA worden direct gezien op de SEH of binnen enkele dagen op de TIA poli van de afdeling Neurologie. Op het Vaso spreekuur van dezelfde afdeling worden patiënten gezien die door perifere neurologen of vaatchirurgen worden aangemeld voor second opinion omdat onduidelijkheid bestaat over de diagnose, of omdat aan deze patiënten in de periferie niet de juiste behandeling kan worden geboden. Na screening door de afdeling Neurologie worden de patiënten, met een significante stenose in de halsvaten, besproken in een vast multidisciplinair overleg. Dezelfde dag worden de patiënten op de polikliniek gezien door een vaatchirurg waarna binnen 2 weken een operatie of stenting plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de operatie (carotisendarterectomie of CEA) wordt de halsslagader van binnen schoongemaakt en vervolgens verwijd door het vat te sluiten met een patch.

 

Bij de stentplaatsing (carotis angioplastiek en stenting of CAS) wordt er via de liesslagader een stent geplaatst ter hoogte van de vernauwing en deze wordt met een ballon gedilateerd.

 

 

 

 

De belangrijkste complicatie van beide ingrepen is een herseninfarct.

Recent is de internationale gerandomiseerde studie naar carotisstenting (ICSS) gepubliceerd, waarbij de operatie met de stentplaatsing is vergeleken. Het Erasmus MC heeft aan deze studie een aanzienlijke bijdrage geleverd. De conclusie is dat een operatie op dit moment de ingreep van keuze is tenzij er contra-indicaties zijn, zoals eerdere halschirurgie of bestraling. Tevens moeten de vasculaire risicofactoren adequaat worden behandeld.

Onderdeel van het carotisprogramma is ook een wetenschappelijke samenwerking met meerdere afdelingen in ons ziekenhuis.