... / ... / ... / Opname Informatie / Ontslag en Nazorg

Ontslag en Nazorg

Wat kunt u verwachten bij ontslag?

Naar huis
Uw zaalarts bepaalt wanneer u naar huis mag. Dit wordt met u besproken tijdens de artsenvisite en hoort u een dag van tevoren. Dit geeft u de tijd om eventueel vervoer te regelen. Uw arts licht de huisarts in, zodat deze op de hoogte wordt gesteld van wat er in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Voor uw ontslag krijgt u een ontslaggesprek, waar wij onder andere uw verblijf op onze afdeling evalueren. Dit gesprek wordt gevoerd door uw arts en uw verpleegkundige. Het is mogelijk om een familielid hiervoor uit te nodigen.
 
Tevens krijgt u na uw gesprek het volgende mee:
- een brief met beknopte informatie over de behandeling die u hebt gehad
- een afspraak voor controle op de polikliniek
- eventueel een afspraak om hechtingen te laten verwijderen
- indien u Sintrom of Marcoumar gebruikt: een afspraak voor de trombosedienst
- recepten voor de medicijnen
- de medicijnen die u hebt meegenomen toen u werd opgenomen.

Indien u thuis zorg nodig heeft, kan Bureau Nazorg ingeschakeld worden door de verpleegkundige van de unit. Deze gaat na voor welke hulp u in aanmerking komt.
Helaas bestaat er voor sommige aangevraagde hulpverlening een wachttijd.