... / ... / ... / Links en Lotgenoten / Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp

Introductie

De afdeling Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC behandelt per jaar ruim 26.000 patiënten. Van deze patiënten is meer dan 1/3 betrokken bij een ongeval.

Meerdere letsels
Bij een ongeval kan men lichte of ernstige letsels oplopen. Indien er sprake is van meerdere letsels bij één patiënt, spreken wij van een polytrauma patiënt (ook wel polytraumatisé genoemd). Per jaar worden op de SEH-afdeling meer dan 250 polytrauma-patiënten gezien en behandeld.

Röntgendiagnostiek
Een onderdeel van een snelle behandeling is de röntgendiagnostiek. Om de tijd die verloren gaat tussen het stellen van een diagnose en het begin van de behandeling te bekorten, is op de Eerste Hulp een nieuwe CT scan geplaatst.

Foto van de Shockroom (op de Spoedeisende Hulp) van het Erasmus MC, waar onder andere polytrauma-patiënten worden opgevangen.

Er zijn echter ook ernstige monofocale letsels die een acute, multi-disciplinaire benadering en verzorging behoeven. Ook hierin zijn de Spoedeisende Hulp en de sectie Traumatologie van de afdeling Chirurgie gespecialiseerd.

Goede communicatie
Voor de behandeling van de patiënten met letsels zijn de traumachirurg en SEH-arts verantwoordelijk. Een goede communicatie tussen beiden artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers op de werkvloer is van groot belang. De overdrachten van de ambulance naar de eerste hulp en van de eerste hulp naar de opname afdeling moeten goed gecoördineerd worden.

Trauma Team
Er is 24 uur per dag een Trauma Team paraat en direct inzetbaar, bij een vooraankondiging en uiteraard ook bij de aankomst van traumapatiënten met ernstige en minder ernstige letsels op de eerste hulp.

De Spoedeisende Hulp is een onmisbare schakel in de traumazorg van het Erasmus MC.

Verdere informatie kunt u vinden op:
http://www6.erasmusmc.nl/spoedeisendehulp/