... / ... / HPB/Transplantatiechirurgie / Opname Informatie

Opname Informatie

U wordt opgenomen op de Unit High-Care, Vaat- en Transplantatiechirurgie Gebouw NG verdieping 10 van het Erasmus MC.

 

De dag van opname

Op de dag van opname wordt u ontvangen door een verpleegkundige van de unit.

U wordt ‘s morgens of ’s middags opgenomen. Indien u nog geen opnamegesprek heeft gehad op de polikliniek bij het team Verpleegkundig Spreekuur, gebeurt dit op de unit door de verpleegkundige.

U krijgt informatie over uw operatie/onderzoek. Verder maakt u kennis met de andere medewerkers. De voorbereidingen voor uw operatie/onderzoek volgen in de loop van de middag.

 

Voorzieningen op de afdeling

In uw kamer heeft u een eigen nachtkastje en een garderobekast. Aangezien de kasten niet zo groot zijn, vragen wij u niet te veel kleding en andere spullen mee te nemen.

 

Achter uw bed hangt het bedieningsmechanisme voor uw bedlampje, de bel, de radio en de telefoon. Alle kamers hebben een televisie- en een telefoonaansluiting. U kunt deze huren.

Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u de hoorn van de haak, u zet hem aan en belt u 9. U krijgt nu rechtstreeks en kosteloos contact met een van de medewerkers van Patiëntline. U kunt ook met de afstandsbediening op kanaal 1 van uw televisie de informatie kosteloos bekijken. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, mits u zich houdt aan de gedragsregels: zet uw GSM-toestel bij voorkeur op stil- of trilstand; praat niet te hard; zoek een plek op waar u zo min mogelijk mensen stoort. Echter mobiele telefoons kunnen effect hebben op medische apparatuur, er mag daarom niet op alle plekken binnen het ziekenhuis mobiel gebeld worden en de mobiele telefoons moeten in deze verbodsgebieden uitgezet zijn. Op de plekken waar niet mobiel gebeld mag worden, staat dit aangegeven.

Ook kunt u gebruik maken van u eigen laptop/ tablet. Een wireless verbinding is beschikbaar.

 

De Unit Vaat- en Transplantatiechirurgie beschikt over een dagverblijf. Daar kunt u gratis televisie kijken, gebruik maken van het internet en bezoek ontvangen. Tevens staat er in het dagverblijf een koelkast voor uw eigen producten. U wordt verzocht uw naam en datum op het artikel te vermelden.

Medewerkers 

Op onze unit werkt de verpleging patiëntgericht. Dat wil zeggen dat één verpleegkundige verantwoordelijk is voor de zorg voor u, artsenvisites meeloopt en aanspreekpunt is voor de familie. Op het witte bord in de gang staat aangegeven welke verpleegkundige voor u zorgt. Het verpleegkundig team bestaat uit gediplomeerd verpleegkundigen, stagiaires, leerlingen, studenten en zorgondersteuning; u herkent hen aan de kleuren van de identiteitsbadges die zij dragen.

Het team wordt geleid door twee regie verpleegkundigen: Betsy Sapulete en Esther Kleine. Het unithoofd, Thea Pilon, draagt de eindverantwoording voor de verpleegkundige zorg.

 

Uw zaalarts is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. De zaalarts loopt dagelijks visite, meestal tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Door overleg kan op bepaalde dagen de visite iets later op de ochtend plaatsvinden. Deze visite is een goede gelegenheid voor u om vragen te stellen. Als u liever persoonlijk met uw arts praat, kunt u dit laten weten aan de verpleegkundige.

 

De facilitair zorgmedewerker zorgt voor uw eten en drinken.

 

De kliniekassistent(e) van het laboratorium komen tussen 8.00 uur tot 10.00 uur bloed bij u prikken. Bij opname en indien er extra bloed na 10.00 uur geprikt moet worden, gebeurt dit door de kliniekassistent(e) van de afdeling.

 

Aan het ziekenhuis is een maatschappelijk werker en geestelijk verzorger verbonden. Uw arts of verpleegkundige kan hem/haar inschakelen, wanneer u hier behoefte aan heeft.

 

Dagindeling

Driemaal daags worden er maaltijden verstrekt:

-           het ontbijt met koffie/thee om ongeveer 07.30 uur

-           de warme maaltijd om ongeveer 12.00 uur

-           de avondbroodmaaltijd met koffie/thee om ongeveer 17.00 uur.

 

U kunt zelf kiezen wat u wilt eten. De facilitair zorgmedewerker legt u uit hoe u de formulieren moet invullen. Er is één werkdag nodig om uw keuze te verwerken. In de tussentijd krijgt u standaardmaaltijden. Koffie en thee worden gebracht rond 10.00 uur, 14.00 uur en 20.00 uur.

 

Het rust uur ’s middags duurt van 12.30 uur tot 14.00 uur. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden, ook als u zelf niet wilt rusten.

 

Bezoek

De bezoektijden op onze unit zijn dagelijks van 11.00 uur tot 12.30 uur en van 15.00 uur tot 19.30 uur. In bijzondere gevallen kunt u hiervan afwijken. Overlegt u dit met de verpleegkundige.

U kunt uw bezoek op uw kamer of bij de zitjes in de hal ontvangen. Wij vragen u niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen op uw kamer, dit voornamelijk om de rust te garanderen voor uw kamergenoten en u zelf. In de Centrale Hal van het ziekenhuis kunt u buiten de bezoektijden bezoekers ontmoeten. Mocht u van de unit afgaan, meldt u dit dan aan de verpleegkundige en geeft u mobiele telefoonnummer af, zodat wij weten waar wij u kunnen bereiken.

 

Wetenswaardigheden

In het ziekenhuis is roken verboden. Wij verzoeken u dit beleid te respecteren.

 

De post wordt op werkdagen rond 14.30 uur rondgebracht.

 

Naast handdoeken en washandjes, kunt u ook eventueel pyjama’s van de afdeling gebruiken. Dit is bijvoorbeeld wenselijk wanneer u veel moet wisselen van pyjama door wondvocht of wanneer u naar de operatiekamer gaat. U mag natuurlijk ook uw eigen kleding gebruiken.

 

Wij vragen u geen waardevolle spullen of grote geldsommen mee naar het ziekenhuis te nemen. Helaas komt diefstal soms voor en het ziekenhuis stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

 

Op de unit beschikken wij over High-Carekamers. Het kan medisch noodzakelijk zijn dat u voor een periode bewaakt moet worden. Via de monitor wordt uw bloeddruk, polsslag en hartritme gedurende 24 uur of langere tijd continu geregistreerd.

 

Wanneer u na een operatie tijdelijk naar de unit Intensive Care gaat, wilt u dan de dag voor de operatie zoveel mogelijk spullen mee naar huis geven. De rest van uw kleding en toiletartikelen kunnen op de unit bewaard worden. Op de Intensive Care is helaas geen ruimte voor kleding of persoonlijke spullen. Alleen uw toilettas met toebehoren kunt u hier gebruiken. Op deze manier kunnen er geen eigendommen zoek raken.

 

 

Naar huis

Uw zaalarts bepaalt wanneer u naar huis mag. Dit wordt met u besproken tijdens de artsenvisite en hoort u een dag van tevoren. Dit geeft u de tijd om eventueel vervoer te regelen. Uw arts licht de huisarts in, zodat deze op de hoogte wordt gesteld van wat er in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Voor uw ontslag krijgt u een ontslaggesprek, waar wij onder andere uw verblijf op onze afdeling evalueren. Dit gesprek wordt gevoerd door uw arts en uw verpleegkundige. Het is mogelijk om een familielid hiervoor uit te nodigen.

 

Tevens krijgt u na uw gesprek het volgende mee:

-           een brief met beknopte informatie over de behandeling die u hebt gehad

-           een afspraak voor controle op de polikliniek

-           eventueel een afspraak om hechtingen te laten verwijderen

-           indien u Sintrom of Marcoumar gebruikt: een afspraak voor de trombosedienst

-           recepten voor de medicijnen

-           de medicijnen die u hebt meegenomen toen u werd opgenomen.

 

Indien u thuis zorg nodig heeft, kan Bureau Nazorg ingeschakeld worden door de verpleegkundige van de unit. Deze gaat na voor welke hulp u in aanmerking komt.

Helaas bestaat er voor sommige aangevraagde hulpverlening een wachttijd.

 

Tot slot

Voor zover uw omstandigheden het toelaten, hopen wij dat u een prettig verblijf zult hebben. Mocht u niet tevreden zijn, aarzel dan niet uw ongenoegen kenbaar te maken aan de verpleegkundige, regieverpleegkundige, het unithoofd of uw arts.

In tweede instantie kunt u ook bij het Patiënten Informatiecentrum terecht. Deze vindt u in de hal van het poliklinisch centrum.

 

Heeft u nog vragen over de opname, herstel, medicijnen en dergelijke; stel ze gerust. Wij helpen u graag.