... / ... / ... / ... / Wie is uw dokter / Drs. T.C.K. Tran

Drs. T.C.K. Tran

Hepato-Pancreato-Biliar en Transplantatiechirurg

Tran 

Drs. Khé Tran behaalde haar artsexamen in 1993 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1995 is zij haar opleiding tot chirurg begonnen in het St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Deze opleiding werd in 1998 gecontinueerd in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. In 2001 is zij haar vervolgopleiding in de gastro-intestinale en transplantatiechirurgie begonnen in het Erasmus MC te Rotterdam.

In 2003 volgde zij de chirurgische vervolgopleiding gastro-intestinale chirurgie met als speciaal aandachtsgebied hepatopancreato-biliaire chirurgie en transplantatiechirurgie

Sinds 2004 is zij staflid van de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC met als aandachtsgebieden hepato-biliaire en transplantatiechirurgie.

In de afgelopen jaren heeft zij zich met name gericht op innovaties van chirurgische technieken binnen de minimale invasieve technieken bij nierdonaties en leverresecties. Tevens is zij actief betrokken bij de organisatie van nierdonatie bij levende donoren en de organisatie van de leverchirurgie en transplantaties.

Aandachtsgebieden

·         Nierdonatie bij leven

·         Orgaandonatie

·         Multi-orgaan donatie

·         (Laparoscopische) leverchirurgie

·         Robotchirurgie

Publicaties