... / ... / ... / ... / Wie is uw dokter / Dr. T. Terkivatan

Dr. T. Terkivatan

Transplantatiechirurg

TerkivatanDr. Türkan Terkivatan behaalde haar artsexamen in 1999 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waarna zij in 2002 aan haar opleiding tot chirurg is begonnen in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Zij promoveerde in 2006 op klinisch wetenschappelijk onderzoek betreffende de diagnostiek en behandeling van benigne levertumoren en voltooide het tweede deel van haar opleiding in het Erasmus Medisch Centrum. In 2008 volgde zij een vervolgopleiding met als aandachtsgebied transplantatie,- en leverchirurgie.

Op dit moment is zij werkzaam als staflid transplantatiechirurgie binnen de afdeling heelkunde en is zij naast de bovengenoemde deelgebieden betrokken in orgaandonaties bij leven en dood. Daarnaast participeert zij in basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierdonaties bij leven en niertransplantaties.

Aandachtsgebieden

· Nierdonatie bij leven

· Orgaandonatie

· Multi-orgaan donatie

· (Laparoscopische) leverchirurgie

· Robotchirurgie