... / ... / ... / ... / Wie is uw dokter / Dr. J. de Jonge

Dr. J. de Jonge

Hepato-Pancreato-Biliar en Transplantatiechirurg


de JongeDr. Jeroen de Jonge behaalde in 1999 zijn artsexamen cum laude aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waarna hij als arts werkte op de chirurgische Intensive Care van het Erasmus MC. In 2001 begon hij aan zijn opleiding tot chirurg in het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam. In 2002 promoveerde hij op wetenschappelijk onderzoek naar technische en metabole aspecten van verbetering van leverfunctie na levertransplantatie. Hij verbleef tijdens de opleiding een jaar in het ziekenhuis van de University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, om onderzoek naar leverregeneratie voort te zetten.

Hij voltooide het tweede deel van de chirurgische opleiding in het Erasmus MC. In 2007 volgde hij de chirurgische vervolgopleiding gastro-intestinale chirurgie met als speciaal aandachtsgebied hepatobiliaire chirurgie en transplantatiechirurgie.

Op dit moment werkt hij als staflid transplantatiechirurgie binnen de afdeling heelkunde en maakt daarnaast deel uit van het orgaandonatieteam West-Nederland van Eurotransplant.

Op wetenschappelijk gebied houdt hij zich bezig met leverregeneratie na leverchirurgie en levertransplantatie en de optimalisering van donororganen.

 
Aandachtsgebieden:
  • (Laparoscopische) leverchirurgie
  • Levertransplantatie en niertransplantatie
  • Orgaandonatie
  • Co-assistenten onderwijs