... / ... / ... / Student / Masteronderzoek

Masteronderzoek

Mogelijkheden bij de chirurgie

De coördinatoren van het Masteronderzoek op onze afdeling zijn:
- prof. dr. C.H.J. van Eijck
- mw dr. E.M.M. van Lieshout

Keuzeonderzoek biedt je de mogelijkheid actief kennis te maken met de verschillende stadia van het wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan:

- het formuleren van een vraagstelling;
- het opstellen van een werkplan;
- het verzamelen van gegevens;
- het interpreteren van de uitkomsten;
- het schrijven van een wetenschappelijk verslag;
- en het presenteren van de resultaten door het geven van een voordracht.

Verder maak je kennis met de overige wetenschappelijke activiteiten van de afdeling Heelkunde, bijvoorbeeld door het deelnemen aan refereeravonden, werkbesprekingen en seminars. Bij het verrichten van je keuzeonderzoek heb je een vaste begeleider.

De afdeling Heelkunde heeft diverse onderzoekslijnen waar je onderzoek zou kunnen doen. Houd hiervoor het overzicht  op SIN-online in de gaten!