... / ... / ... / Student / Minoren

Minoren

3e jaars keuze onderwijs bij de chirurgie?


Minor Orgaantransplantatie
De 3e jaars verdiepende minoren die de afdeling Heelkunde organiseert, zijn allen multidisciplinair van aard.
In samenwerking met de afdeling Nefrologie wordt de minor Orgaantransplantatie aangeboden. Gedurende de 10 weken onderwijs komen verschillende thema's aan bod, zoals orgaan falen, immunologie, chirurgische technieken en  de ethische aspecten. De afgelopen jaren namen ook studenten Biomedische wetenschappen uit Leiden deel aan deze minor.
Voor een overzicht van alle minoren die het Erasmus MC biedt, verwijzen we je graag naar de betreffende  site.