... / ... / ... / Student / 2e jaars keuze onderwijs

2e jaars keuze onderwijs

Interesse in keuze onderwijs bij de chirurgie?

De afdeling Heelkunde organiseert en participeert in het 2e jaars keuze onderwijs.
Mevrouw dr. Van Lieshout coördineert het keuze onderwijs 'Aandoeningen van het bewegingsapparaat'. Klachten van het bewegingsapparaat is een probleem van alle leeftijden, ook van studenten zelf. Dit thema binnen het keuzeonderwijs laat zien welke klachten vaak voorkomen (sommige bij bijna iedereen), en hoe de geneeskunde daar iets voor kan betekenen. Kleine groepen studenten bezoeken de klinieken van het ziekenhuis en daarbuiten om te zien hoe het plan van aanpak is bij dergelijke klachten.

Daarnaast geven onze transplantatiechirurgen onderwijs in het keuze-onderwijs 'Klinische Transplantatiegeneeskunde'
Orgaantransplantatie is een van de speerpunten van het Erasmus MC en jaarlijks worden bijna 300 transplantaties per jaar uitgevoerd. Het levende nierdonatie programma is zelfs het grootste van Europa en heeft een voortrekkersrol bij de verdere ontwikkeling van deze vorm van transplantatie. Naast de transplantaties van nieren, levers, hart en longen, wordt er binnen het Rotterdamse Transplantatie Instituut op hoog niveau basaal en translationeel wetenschappelijk onderzoek verricht.