... / ... / ... / Ziektebeelden / Gastro-oesofageale refluxziekte

Gastro-oesofageale refluxziekte

Wat is gastro-oesofageale reflux ziekte ofwel reflux? De slokdarm (=oesofagus) transporteert voedsel van de mond naar de maag. Onderin de slokdarm zit een kringspier die werkt als een soort klep tussen slokdarm en maag. Gastro-oesofageale reflux ziekte is een chronische aandoening die optreedt wanneer deze onderste kringspier niet goed sluit en de maaginhoud terug kan stromen in de slokdarm.

Als het maagzuur contact maakt met de binnenbekleding van de slokdarm zorgt dat voor een brandend gevoel achter het borstbeen of in de keel; het zogenaamde zuurbranden. Maagzuur kan soms worden “geproefd” in de mond. Sporadisch zuurbranden (minder dan één maal per week) komt vaak voor maar betekent niet automatisch dat men lijdt aan de refluxziekte. Zuurbanden dat vaker dan twee maal per week optreedt, kan beschouwd worden als frequent en kan eventueel lijden tot gezondheidsproblemen.
Iedereen, inclusief baby’s, kinderen en zwangeren kan last hebben van refluxziekte.

Hoe uiten de klachten zich?
De belangrijkste klachten zijn zuurbranden en het opgeven van zuur en voedsel, meestal na het eten. Sommige mensen hebben reflux zonder klachten van zuurbranden. Zij ervaren meestal pijn op de borst, heesheid of problemen met slikken. Het kan zijn dat men het gevoel heeft dat het eten in de keel blijft steken of het gevoel van een gespannen keel. Reflux kan ook een droge hoest veroorzaken of een vieze adem.
De meeste klachten passend bij reflux ziekte komen vaak voor. Dit betekent echter niet dat we altijd met deze ziekte te maken hebben. Het raadplegen van een arts is aan te raden. Hij kan vaststellen wat er aan de hand is en een juiste behandeling voorstellen.

Waardoor kan deze refluxziekte veroorzaakt worden?
Reflux kan veroorzaakt worden door een breuk van het middenrif. Het middenrif is een spier die de borstholte scheidt van de buikholte. Bij een middenrifbreuk bevindt het bovenste deel van de maag zich in de borstholte.
Zie patiënteninformatie bij middenrifbreuk op deze site.
Gebruik van alcohol, overgewicht, zwangerschap, roken, sommige voedingswaren en sommige dranken kunnen reflux oproepen. 

Hoe wordt de ziekte reflux vastgesteld?
De diagnose refluxziekte wordt bepaald aan de hand van de volgende bevindingen:

  • het klachtenpatroon van de patiënt wijst in deze richting;
  • de klachten veranderen als zuurremmende medicijnen worden toegediend;
  • als via een contrastfoto van de slokdarm een middenrifbreuk wordt opgespoord;
  • als via endoscopie (kijken in de slokdarm met een telescoop) oneffenheden worden ontdekt;
  • als de resultaten van een zuurmeting en/of drukmeting van de slokdarm op afwijkingen duiden. 


Hoe wordt de refluxziekte behandeld?
Allereerst wordt geprobeerd om de levensstijl  van de patiënt te wijzigen. (voeding, alcohol, houding). Ook worden medicijnen, zoals maagbeschermers en zuurremmende middelen voorgeschreven. Zie ook patiënteninformatie middenrifbreuk op deze site.
Helpt bovenstaande niet of wil men niet levenslang medicijnen slikken, dan komt men in aanmerking voor een operatie.

Operatie voor reflux
Een operatie wordt uitgevoerd onder complete narcose. Bij deze operatie wordt het bovenste deel van de maag om het onderste deel van de slokdarm gedrapeerd om de kracht van de kringspier te laten toenemen. Een eventueel aanwezige middenrifbreuk wordt hierbij hersteld. De operatie wordt verricht via een aantal kleine sneetjes in de buik, een zogenaamde kijkoperatie. Een voordeel van deze methode is een kort ziekenhuisverblijf (ongeveer 2 tot 4 dagen), minder pijn, kleine littekens en een snel herstel. In zeldzame gevallen bijvoorbeeld wanneer patiënten eerder zijn geopereerd in de buik, is een kijkoperatie niet mogelijk maar wordt dezelfde procedure uitgevoerd via een grotere snee in de bovenbuik.
De kijkoperatie is een veilige en effectieve behandeling van refluxziekte. Na de operatie zijn de klachten van zuurbranden, pijn achter het borstbeen en het opgeven van voedsel verdwenen of sterk gereduceerd bij ongeveer 80-90% van de patiënten. De meeste patiënten kunnen stoppen met zuurremmende medicijnen. Vlak na de operatie kan vast voedsel soms moeilijk zakken ten gevolge van de aangebrachte kraag om de slokdarm en de zwelling van het operatiegebied. In de eerste weken na de operatie wordt daarom geadviseerd om vloeibaar en gemalen voedsel te eten.
Andere complicaties die kunnen optreden bij deze operatie zijn o.a. infecties (urinewegen, wond, long), trombosebeen, bloedingen, letsel van de milt, letsel van de zwervende buikzenuw (diarree, dumping) of een perforatie/gaatje in de slokdarm. De meeste complicaties die kunnen optreden worden conservatief behandeld. Bij 5-10% van de patiënten kunnen de refluxklachten terugkomen of is er sprake van ernstige slikklachten bij het eten. Een nieuwe operatie is dan soms noodzakelijk.

Meer informatie?
Voor vragen over reflux of over de operatie, bel dan gerust met uw chirurg of maag- darm- leverarts.

Dr. B.P.L. Wijnhoven, chirurg
b.wijnhoven@erasmusmc.nl

Prof. dr. J.J .B. van Lanschot, chirurg
j.vanlanschot@erasmusmc.nl

Verslag van een operatie
Let op, deze operatiebeelden kunnen als schokkend worden ervaren.

 

video_url

Video: LAP 180 ant fundo

Download video LAP-180

 

video_url

Video: Nissen without SGV division

Download video Nissen without SGV division