... / ... / Voor verwijzers / Exclusiecriteria

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria voor het multidisciplinaire behandelprogramma van het Centrum Gezond Gewicht:

 
• Nederlandse taal niet beheersen
     
• Lichamelijke beperking waardoor bewegingstherapie in groepsverband niet mogelijk is.
  
• Behandelbare onderliggende oorzaken
  
• Geen motivatie
  
• Gedragsproblemen die groepstherapie belemmeren (kinderen CBCL<80)
  
• Psychopathologie die andere behandeling behoeft
  
• Actuele zwangerschapswens
  
• Actueel gebruik van medicatie met bijwerking gewichtstoename. Voorbeelden: insuline, bepaalde psychiatrische medicatie of corticosteroïden. 

• Patienten die niet woonachtig zijn in Rotterdam
    
Verwijzingen kunt u sturen naar de coördinator van het Centrum Gezond Gewicht.