... / ... / Voor verwijzers / Volwassenen

Volwassenen

Het Centrum Gezond Gewicht is een tertiair centrum dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van zeldzame oorzaken voor obesitas.

Daarnaast bieden wij voor enkele patiënten zonder aanwijsbare onderliggende oorzaken voor de obesitas een behandelprogramma waarin gecombineerde leefstijlinterventie wordt toegepast. Vanwege een beperkt aantal plaatsen, is het behandelprogramma momenteel alleen toegankelijk voor inwoners van Rotterdam. Vanwege de aard van het programma ( cognitieve gedragstherapie in groepsverband) zijn er strikte inclusiecriteria.
Deze groep patiënten wordt ook benaderd om mee te doen aan onderzoek, waarbij de metabole en biologische effecten van een leefstijlprogramma worden bekeken.

Waarvoor kunt u patiënten doorverwijzen naar het Centrum Gezond Gewicht?

 Een tertiaire verwijzing voor diagnostiek bij het Centrum Gezond Gewicht is geindiceerd als:

- De patiënt is beoordeeld door een internist, en veel voorkomende oorzaken voor obesitas die het gehele beeld goed kunnen verklaren zijn beoordeeld, zoals: hypothyreoidie, polycysteus ovariumsyndroom, syndroom van Cushing, alcoholgebruik en medicatie, zoals antidepressiva en (lokaal) glucocorticoid gebruik.
- Bij (vermoeden van) erfelijke obesitas. Hierbij kan er sprake zijn van een monogenetische oorzaak (mutatie in: MC4 receptor, leptine , POMC, proproteine convertase 1), of een syndroom ( Allbright, Alström, Bardet-Biedl, Beckwith-Wiedemann, Carpenter, Cohen, Prader-Willi).
U kunt aan erfelijke obesitas denken in het geval van:
o Anamnese:
* Zeer jonge beginleeftijd van de obesitas
* Sterk afwijkend gewicht ten opzichte van broertjes en zusjes
* Sterk verhoogde eetlust, gebrek aan of later optreden van gevoel van verzadiging ( hyperfagie)
 * Vertraagde lengtegroei of juist toegenomen lengte op jonge leeftijd ( ‘de kleinste of langste van de klas’)
o Lichamelijk onderzoek:
 * Rood haar, bij patiënt of familie
 * (poly)syndactylie
 * Dysmorfieën
o In het geval van andere aandoeningen:
 * Gedrags- of ontwikkelingsproblemen ( ADD, autisme, obsessief/ compulsief gedrag, mentale retardatie)
 * Sterke myopie
 * Retina-afwijkingen
 * Congenitale doofheid
 * Hypogonadisme
 * Afweerstoornissen
- Bij anderszins onverklaarde plotselinge forse gewichtstoename, neurologische uitval of andere aanwijzingen voor een hypothalame oorzaak

NB voor het groepsbehandelprogramma komen momenteel alleen inwoners van Rotterdam in aanmerking.

Verwijzing voor het ErasmusMC Centrum Gezond Gewicht divisie volwassenen kan middels een verwijsbrief of consultformulier.

De verwijsbrief kunt u sturen naar:

Centrum Gezond Gewicht          
T.a.v. Karin v.d. Zwaan, Erasmus MC kamer D-442
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Of per fax naar 010 7034768
Of per e-mail: centrumgezondgewicht@erasmusmc.nl

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Karin van der Zwaan, coördinator van het Centrum Gezond Gewicht:
e-mail: centrumgezondgewicht@erasmusmc.nl