Obesitas bij kinderen

Wanneer heeft een kind obesitas?
In Nederland heeft 12 % van de jeugd van 2 tot 21 jaar last van overgewicht. Overgewicht betekent dat er teveel overtollig vet in het lichaam wordt opgeslagen. Van de kinderen met overgewicht heeft 3% ernstig overgewicht. We noemen dat dan obesitas. Om te kijken of een kind obesitas heeft berekenen we de BMI (Body Mass Index). Dit is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht aangeeft. De BMI-meter van het voedingscentrum berekent de BMI gemakkelijk voor u uit.  

Invloed van obesitas op het leven van kinderen
Obesitas brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen kinderen diabetes (suikerziekte) ontwikkelen of een te hoog cholesterol. Ook hebben ze op latere leeftijd een grotere kans op een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.
Door overgewicht kunnen kinderen zich ook minder makkelijk bewegen en beleven ze minder plezier aan bewegen. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel van nog minder bewegen en mogelijk nog meer overgewicht.
Daarnaast heeft overwicht sociale en emotionele gevolgen, zoals mogelijke problemen met het zelfvertrouwen en pesten.

Onderliggende ziekte?
Bij kinderen die zeer snel in gewicht toenemen na hun geboorte, omdat zij bijvoorbeeld onverzadigbaar zijn, kan er sprake zijn van een onderliggende ziekte of syndroom. Er zal dan gekeken worden of er een genetische afwijking is te vinden.