Afspraak maken

Afspraak Centrum Gezond Gewicht voor Kinderen

Hoe worden kinderen verwezen naar het Centrum Gezond Gewicht?

Kinderen met obesitas worden verwezen door hun medisch specialist.

Met welke vraagstelling worden kinderen met obesitas verwezen?

1. Kinderen met obesitas – voor screening onderliggende ziekte of co-morbiditeit
2. Kinderen met obesitas- voor advies behandeling.
3. Kinderen met obesitas ten gevolge van een (mogelijke) ziekte of syndroom
4. Kinderen met (verdenking) aangeboren obesitas (genetische  vormen van obesitas)

Kinderen met vraagstelling 1 en 2 zullen meestal gezien worden op de polikliniek van de afdeling kindergeneeskunde van een van de samenwerkende ziekenhuizen:
St Franciscus Gasthuis
Maasstad Ziekenhuis

Kinderen met vraagstelling 3 en 4 zullen meestal gezien worden op de polikliniek van het Erasmus MC- Sophia, afdeling kinderendocrinologie.
Patiënten worden op deze polikliniek gezien na verwijzing van een medisch specialist.

De verwijsbrief kan per post worden gestuurd naar:
Centrum Gezond Gewicht
ErasmusMC-Sophia
Afdeling kinderendocrinologie
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam

De verwijsbrief kan ook worden gefaxed naar secretariaat kinderendocrinologie, faxnummer: 010 7036811.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat T: 010 7036643 of kinderendocrinologie@erasmusmc.nl.