... / ... / Volwassen patiënten / Eerste bezoek polikliniek

Eerste bezoek polikliniek

Voorafgaand aan uw eerste polikliniek bezoek ontvangt u thuis een medische vragenlijst, die u bij voorkeur online invult. Als dit niet mogelijk is kunt u de ingevulde vragenlijst via de post naar ons toe sturen. Dit helpt ons om ons goed voor te kunnen bereiden op uw bezoek.

Door de toename van het aantal aanmeldingen moet u rekening houden met een mogelijke wachttijd van enkele maanden voor een eerste bezoek aan het spreekuur van het Centrum Gezond Gewicht.
Op basis van uw vragenlijst wordt een inschatting gemaakt van het probleem. Als de vragenlijst genoeg duidelijkheid verschaft hoeft u niet eerst te wachten op een afspraak, maar nemen wij  telefonisch contact op om het advies met u te bespreken.
Als het probleem verdere verduidelijking behoeft wordt u uitgenodigd voor een afspraak op de polikliniek.
Bij dit eerste consult zal dan grondig bekeken worden wat in uw geval de bijdragende factoren zijn van het overgewicht en op indicatie zal ook onderzoek worden verricht naar onderliggende ziekten of aandoeningen die het overgewicht kunnen verklaren.
Daarna zal met u besproken worden wat voor type behandeling of begeleiding voor u het meest geschikt is. Afhankelijk van de regio waarin u woont kan meegedacht worden of er een passende behandelingsvorm bij u in de buurt is. In enkele gevallen zal een (gespecialiseerde) behandeling in het Erasmus MC of elders geadviseerd worden.
Voorlopig is de multidisciplinaire groepsbehandeling alleen beschikbaar voor patiënten woonachtig in Rotterdam.


Het Centrum Gezond Gewicht bevindt zich op de polikliniek Inwendige Geneeskunde/Endocrinologie op de 3e verdieping van het Ne-gebouw van het Erasmus MC (centrumlocatie).
Na aanmelden bij de balie wordt uw gewicht, lengte, bloeddruk en polsslag opgemeten.
Daarna zal u gezien worden door  een van de artsen van het Centrum Gezond Gewicht.

Afhankelijk van het gesprek en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek zal er bloedonderzoek plaatsvinden. In de meeste gevallen zult u hiervoor een keer nuchter terug moeten komen. Mocht dit bloedonderzoek afwijkingen vertonen dan wordt u hierover telefonisch geïnformeerd.