Obesitas

Algemeen
Obesitas, ofwel ernstig overgewicht, is een veel voorkomend probleem.
Een Body Mass Index (BMI) van 30 kg of hoger heet obesitas.
U berekent uw BMI door het lichaamsgewicht te delen door het kwadraat van de lichaamslengte:

Gewicht (kg) : lengte2 (m) = BMI 

of via een calculator op internet.

Kwaliteit van leven
Behalve dat obesitas lichamelijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kan fors overgewicht voor veel mensen ook een belemmering vormen om zich te bewegen zoals ze zouden willen, de kwaliteit van leven verminderen of psychische klachten geven.

Als u ernstig overgewicht heeft en voor uzelf besloten heeft dat u er echt wat aan wilt gaan doen en daar ook tijd in wilt investeren, zou u met uw arts of  met de coördinator van het Centrum Gezond Gewicht kunnen overleggen of u mogelijk voor ons behandelprogramma in aanmerking komt. Hiervoor zijn criteria opgesteld die u kunt vinden bij de informatie voor verwijzers. Voor dit groepsbehandelprogramma komen alleen inwoners van Rotterdam in aanmerking.

Zeldzame vormen van genetische obesitas

Bepaalde zeldzame schrijffouten in het DNA ( mutaties) kunnen ervoor zorgen dat mensen ernstig overgewicht ontwikkelen. Dit overgewicht kan dan gepaard gaan met andere lichamelijke afwijkingen (zoals bijvoorbeeld aangeboren doofheid of slechtziendheid, of verklevingen van vingers of tenen). Er is dan sprake van een syndroom.
Bij andere patiënten is er soms één specifieke schrijffout in het DNA waardoor er bijvoorbeeld sprake is van een onstilbaar hongergevoel en al overgewicht vanaf de kinderleeftijd.
Bij patiënten met een sterke verdenking op een specifieke erfelijke oorzaak voor de obesitas zetten wij onderzoek in op zoek naar deze schrijffouten in het DNA. Hiervoor is een verwijzing nodig van een specialist ( internist of internist-endocrinoloog uit een ander ziekenhuis) die reeds beoordeeld heeft of er niet sprake is van veel vaker voorkomende aandoeningen die leiden tot obesitas.