Centrum voor lepra

Topzorg voor patiënten met de infectieziekte lepra

Centrum voor lepra

Topzorg voor patiënten met de infectieziekte lepra

 
Wij bieden medische zorg op topniveau aan mensen met de zeldzame infectieziekte lepra. Lepra is een besmettelijke ziekte die in Europa zeer zelden voorkomt. We noemen het ook de ziekte van Hansen. In Nederland is lepra een vrij onbekende aandoening. Dit maakt het lastig om de symptomen vroegtijdig te herkennen. Binnen ons expertisecentrum brengen wij specialistische kennis en ervaring bij elkaar waardoor een krachtige samenwerking ontstaat. Zo kunnen wij optimale zorg bieden op het gebied van diagnostiek en behandeling. Daarnaast verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar lepra. In wereldwijd verband zetten we ons in voor betere zorg, snellere diagnostiek en preventie van lepra. Ons centrum voor lepra (Erasmus MC Leprosy Center) is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) officieel erkend als expertisecentrum voor lepra.