Vrouw en carrière

Het Erasmus MC is een topinstituut voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg en wil deze positie graag in een steeds meer concurrerende omgeving versterken. Dat kan alleen als wij goed samenwerken en onze aanwezige talenten goed benutten. Blijvende aandacht voor vrouwelijk talent is daarbij van groot belang. 

Omdat diversiteit niet vanzelf realiteit wordt, heeft onze Raad van Bestuur in 2009 het Charter Vrouwelijk Talent naar de Top ondertekend. Met deze ondertekening verbindt het Erasmus MC zich aan het doel om de doorstroom van vrouwelijk talent naar topposities te stimuleren. Het Erasmus MC heeft een ambassadeursnetwerk dat bestaat uit mannen en vrouwen in de top van de organisatie. De leden van het netwerk zorgen er voor dat de genderdiversiteit in de top van de organisatie wordt vergroot. Zij maken het verschil.

Female Career Development Programma
Het diversiteitbeleid van het Erasmus MC bestaat uit verschillende initiatieven. Een voorbeeld is het Female Career Development Programma, speciaal ontwikkeld voor vrouwelijke wetenschappers die de potentie en ambitie hebben om door te groeien naar universitair hoofd docent. Onderwerpen in dit programma zijn relevant voor de wetenschappelijke loopbaan van vrouwelijke artsen onderzoekers, zoals bewust worden van eigen kracht, onderhandelen, leidinggeven en presenteren. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten, individuele coaching en krijgt elke deelnemer een eigen mentor voor de duur van een jaar.
Lees hoe het Female Career Development Programma Gerjo van Osch heeft geholpen bij haar benoeming tot Bijzonder Hoogleraar.

Irene_Mathijssen"Ik ben me door het Female Career Development Programma
bewust geworden van alle dingen die ik onbewust deed, zowel de goede als de minder goede dingen" 
 
 Prof.dr. Irene Mathijssen,
 Bijzonder hoogleraar Craniofaciale Afwijkingen,
 Plastische Chirurgie 

  

 

 

VENA
Ook nodigen wij al onze vrouwelijk talenten uit om deel te nemen aan VENA, hét netwerk voor ambitieuze vrouwelijk academici. VENA richt zich vooral op het stimuleren van onderlinge contacten en het ondersteunen van ambitieuze vrouwelijke academici bijvoorbeeld door middel van workshops, themabijeenkomsten en het verspreiden van informatie over carrièreplanning. Daarnaast adviseert VENA de decaan met betrekking tot vrouwenbeleid.
Meer over VENA.