... / ... / Verwijzer / Algemene cardiologie

Algemene cardiologie

Patiënten verwijzen naar het Hart Vaat Centrum Erasmus MC
Informatie voor huisartsen

U kunt uw patiënt schriftelijk verwijzen door een brief te faxen of sturen naar onderstaand adres, of via Zorgdomein. Om het verwijsproces  zo efficiënt mogelijk te maken vindt dagelijks triage plaats van alle binnengekomen aanmeldingen. De kliniek Cardiologie van het Erasmus MC richt zich voornamelijk op tertiaire zorg.

U kunt patiënten verwijzen naar het Erasmus MC voor de volgende gespecialiseerde poliklinieken:

  • Fast track POB
  • Bewezen atriumfibrileren (AF)
  • Congenitale cardiologie
  • Erfelijke Cardiomyopathieën en ritmestoornissen
  • Fast track screening aortapathologie

Contactgegevens Hart Vaat Centrum
Postadres:
  Erasmus MC
  Polikliniek Hart Vaat Centrum
  Postbus 2040
  3000 CA Rotterdam

Telefoon:  010-7040563
Fax:  010-7035269
E-mail:  hartenvaat@erasmusmc.nl


Dit zelfde overzicht is ook te downloaden door op onderstaande link te klikken:
Patiënt verwijzen naar de polikliniek Hart Vaat Centrum Erasmus MC