... / ... / Onderwijs / Opleiding ErasmusArts

Opleiding ErasmusArts

emca2007

Het Thoraxcentrum participeert in het opleidingsprogramma tot  ‘ErasmusArts'. De eerstejaars student komt al in de vierde week van zijn/haar studie in aanraking met verschillende aspecten van het coronair lijden. In het thema "Stoornissen in het milieu interieur", wat direct volgt op de zes weken durende introductie, wordt de kennis van de coronair syndromen verder uitgebreid. Bovendien komen de meeste onderdelen van de cardiologie en de cardiochirurgie die tot de kennis van de basisarts moeten behoren, in dit thema ter sprake. Het onderwijs is zo ingericht dat de student de meeste kennis opdoet door zelfstudieopdrachten. Hoorcolleges worden vooral gegeven ter ondersteuning van deze studieopdrachten. Patiëntendemonstraties, responsiecolleges en vaardigheidsonderwijs zorgen voor verdere ondersteuning.