... / ... / Onderwijs / Master of Science

Master of Science

ondw2 
Master of Science in Clinical Research
Voor excellente medische studenten bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een klinisch gericht Master of Science programma, waarin het Thoraxcentrum via COEUR participeert. De training vindt voornamelijk via cursorisch onderwijs in de (zomer)vakanties plaats. Daarnaast loopt de student een stage aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit en doet een aangepast keuze-onderzoek.

meer informatie