... / ... / Patiëntenzorg / Polikliniek Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Algemene Cardiologie
U komt op de Polikliniek van het Hart Vaat Centrum na verwijzing van uw huisarts, cardioloog of andere specialist voor cardiologisch onderzoek en eventuele behandeling.

Cardiologen, cardiologen in opleiding (arts-assistenten), verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen houden hier spreekuren. Ook worden er onderzoeken gedaan naar de hartfunctie, zoals ECG’s (hartfilmpje) een 24 uurs-ECG (Holter), een echo-onderzoek van het hart of een fietsproef.
Behalve algemene spreekuren zijn er ook specialistische spreekuren, bijvoorbeeld voor patiënten met een aangeboren hartaandoening, met een hartspierziekte, patiënten die een harttransplantatie zullen of hebben ondergaan en voor patiënten met een pacemaker of een ICD.
Voor een deel van de vaak voorkomende hartklachten, pijn op de borst en hartkloppingen, bestaan de zogenaamde ‘fast track’ spreekuren, waarbij alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden.
Ook patiënten die opgenomen zijn geweest op de afdelingen Cardiologie of Cardiothoracale chirurgie zullen voor nacontroles de polikliniek bezoeken.

De polikliniek Hart Vaat Centrum volwassenen is bereikbaar voor een afspraak op 010-704 0563.
Om ons optimaal op uw komst voor te bereiden kan het zijn dat wij u telefonisch om meer informatie vragen en, indien nodig, aanvullende gegevens opvragen.

Kindercardiologie
De afdeling Kindercardiologie maakt onderdeel uit van het Kinderthoraxcentrum. Deze polikliniek is bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op nummer 010-703 62 93. Door te klikken op de volgende link vindt u algemene informatie over het Kinderthoraxcentrum.

Polikliniek "Pijn op de borst"
Speciaal spreekuur voor een snelle diagnose.

Pijn op de borst is een klacht die veroorzaakt kan worden door hartafwijkingen. De klachten kunnen echter ook een andere oorzaak hebben. Om hierover snel geïnformeerd te zijn kan de huisarts u verwijzen naar het “fast track” spreekuur, waarbij alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden.
Aanmelding voor deze polikliniek loopt via de huisarts of andere verwijzer.

Polikliniek "Ritmestoornissen"
Speciaal spreekuur voor een snelle diagnose.

Op de polikliniek Ritmestoornissen worden ook patiënten beoordeeld en behandeld bij wie de eigen cardioloog al de aard van ritmestoornis heeft vastgesteld en hen nu verwijst voor een specifieke behandeling. Hartkloppingen en andere klachten van het hartritme kunnen hinderlijk zijn en soms een ernstige oorzaak hebben. Meestal echter betreft het een onschuldige oorzaak. Om hierover snel geïnformeerd te zijn kan de huisarts u verwijzen naar het “fast track” spreekuur, waarbij alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen zo veel mogelijk op korte termijn plaatsvinden. Aanmelding voor deze polikliniek alleen door huisarts of andere verwijzer.

Polikliniek Aangeboren Hartafwijkingen
Informatie voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen.

Aangeboren hartafwijkingen worden meestal vastgesteld en behandeld op de kinderleeftijd. Maar regelmatig komen zulke afwijkingen voor het eerst op volwassen leeftijd aan het licht. Het is noodzakelijk om patiënten met een aangeboren hartafwijking langdurig te volgen, zodat restafwijkingen tijdig worden herkend en zo nodig kunnen worden behandeld. Bij veel jongvolwassenen is er een kinderwens. Een zwangerschap vormt een forse belasting voor het hart. De gevolgen van een zwangerschap voor de moeder alsook voor het kind worden zonodig besproken.  

Vijf gespecialiseerde cardiologen houden hier spreekuren. Naast het ECG wordt vaak een echo van het hart verricht. Met een inspanningsonderzoek en MRI onderzoek wordt vaak belangrijke informatie verkregen over de functie van het hart.

Als behandeling moet plaatsvinden is dat vaak een operatie door de hartchirurg voor aangeboren hartafwijkingen. Sommige afwijkingen kunnen worden behandeld met behulp van een catheter-behandeling.

Patiënten met een aangeboren hartafwijking worden meestal verwezen door de algemene cardioloog of door de kindercardioloog.

Website Centrum Aangeboren Hartafwijkingen

Polikliniek Cardiogenetica
Informatie over de polikliniek Cardiogenetica.

Bij veel hartafwijkingen speelt een erfelijke factor een rol. Met name bij hartspierverdikkingsziekte en sommige ritmestoornissen is dit aan de orde. In samenwerking met de afdeling klinische genetica is voor deze patiënten een apart spreekuur opgezet. 
Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats door de huisarts of de algemene cardioloog.

Polikliniek Hartfalen en Harttransplantatie
Informatie over de polikliniek Hartfalen en Harttransplantatie.

Hartfalen is een ziekte waarbij de pompfunctie van het hart ernstig is gestoord. De oorzaken van hartfalen zijn zeer verschillend: het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hartspierziekte of een doorgemaakt hartinfarct.
Met een zorgvuldige toepassing van medicijnen, vochtbeperking en dieet kan de conditie van het hart vaak weer stabiliseren.
Voor hartfalen is frequente controle noodzakelijk. De spreekuren worden gehouden door drie cardiologen en drie verpleegkundigen. Waar mogelijk wordt de patiënt ook gezien door de eigen cardioloog.

In sommige situaties biedt een harttransplantatie een oplossing voor de behandeling van hartfalen. Hieraan gaat een uitgebreide selectieprocedure vooraf. Patiënten met hartfalen worden verwezen door een algemene cardioloog.

Polikliniek Pacemaker en ICD
Informatie over de pacemaker en ICD polikliniek.

Een aantal patiënten wordt behandeld met een pacemaker of een ICD. Deze apparatuur moet regelmatig worden gecontroleerd. Hiervoor is de pacemaker en ICD polikliniek, waar pacemaker technici de controles uitvoeren en waar gespecialiseerde cardiologen aan verbonden zijn.