... / ... / Patiëntenzorg / Kliniek Cardiologie

Kliniek Cardiologie

Cardiologie Langdurend verblijf

Hier verblijven voornamelijk patiënten die opgenomen worden voor 4 dagen of langer. Er worden patiënten verpleegd met uiteenlopende aandoeningen zoals ritmestoornissen, hartinfarct, hartfalen, harttransplantatie en/ of andere hartaandoeningen.

Bezoektijden:
Het bezoekuur is van 11:00 tot 21:00. Tussen 13:00 en 14:00 is het rustuur op onze afdeling.
Wij verzoeken uw bezoek om dan gebruik te maken van de voorzieningen in het ziekenhuis, zoals de daktuin of het restaurant. Op de afdeling mag u doorlopend bezoek ontvangen met een maximum van 2 personen. Wij vragen u vriendelijk dit te respecteren.


Cardiologie Kortdurend verblijf
Hier worden patiënten verpleegd die een cardiologische ingreep ondergaan of hebben ondergaan zoals:
- een catheterablatie
- een cardioversie
- een pacemaker implantatie of ICD implantatie
- een dotterbehandeling of een hartcatheterisatie

Dit zijn over het algemeen kortdurende opnames. De gemiddelde opname duur bedraagt 12 tot 72 uur.

Bezoektijden:
Op de afdeling mag u doorlopend bezoek ontvangen met een maximum van 2 personen. Wij vragen u vriendelijk dit te respecteren.
Meer informatie staat online in de betreffende patiëntenfolder Cardiologie langdurig verblijf.


Dagbehandeling Cardiologie

De dagbehandeling Cardiologie is een open ruimte die geschikt is voor een behandeling tijdens een dagopname. Deze ruimte heeft goede voorzieningen in een huiskamerachtige sfeer die positief op uw herstel werkt en waarbij u zoveel mogelijk uw eigen zelfstandigheid behoudt. Behandeling vindt plaats op een behandelstoel, zo nodig kan de behandelstoel worden omgevormd tot een bed. Of u wordt behandeld op een behandelstoel of in een tot bed omgevormde behandelstoel, zal gedurende de opname besloten worden door uw zorgverleners. Medische handelingen vinden plaats in een daarvoor ingerichte behandelruimte en gesprekken met de verpleegkundig specialist worden voornamelijk gevoerd in een besloten werkkamer. Op de dagbehandeling is een vitrine koelkast, waaruit u naar behoefte eten en drinken kunt pakken.

Bezoektijden:

Op de afdeling mag u doorlopend bezoek ontvangen met een maximum van 2 personen. Wij vragen u vriendelijk dit te respecteren.

Als u naar een patiënt wilt informeren, is er altijd een verpleegkundige die u te woord kan staan. Wij stellen het op prijs als de patiënt één contactpersoon hiervoor aanwijst.
Meer informatie staat online in de betreffende patientenfolder Cardiologie kortdurend verblijf en dagbehandeling.

Wanneer u (resterende) vragen heeft over u opname kunt u ons ook altijd benaderen.
Het telefoonnummer van de afdeling is 010 - 703 53 49 (u krijgt een keuzemenu)