... / ... / Praktische informatie / Van Sophia naar Erasmus MC

Van Sophia naar Erasmus MC

Informatie voor jongeren en hun families / verzorgenden die (binnenkort) overgaan van de polikliniek in het Erasmus MC-Sophia naar de polikliniek endocrinologie en het Botcentrum in het Erasmus MC.


De in botziekten gespecialiseerde afdelingen van het Erasmus MC-Sophia en het Erasmus MC werken nauw samen. Er is regelmatig gezamenlijk overleg over patiënten, onderwijs en onderzoek. Zij hanteren dezelfde werkwijzen en gebruiken allebei hetzelfde laboratorium van de afdeling klinische genetica.

De overgang naar de volwassenenzorg vindt meestal plaats tussen het 16de en 18de jaar. De kinderarts heeft al vaker met u gesproken over wat het beste moment is. In teamverband wordt er besloten wanneer u overgaat naar 'de volwassenen'. Voordat dat daadwerkelijk gebeurt, worden uw medische gegevens uitgebreid doorgenomen door kinderartsen en internisten. De kinderarts schrijft een brief over hoe het in het verleden is gegaan en over de laatste stand van zaken. Alle eerdere brieven en uitslagen van onderzoeken zijn voor de internisten ook zichtbaar in het computersysteem.

Mocht u een broer of zus hebben waarmee u weinig scheelt in leeftijd, zal er worden gestreefd naar gelijktijdige overgang. Bij uw laatste bezoek aan het Sophia en daarna bij het eerste bezoek in het Erasmus MC ziet en spreekt u de kinderarts en de internist samen.

Wij weten dat de overgang best moeilijk kan zijn. De artsen spreken 'jou' aan als volwassene (en niet meer je ouders), dus geen 'je/jij' maar 'u'. Daarnaast maakt u kennis met nieuwe mensen en de omgeving is anders: geen speelgoed of andere, kleine kinderen meer. En soms verandert ook de behandeling. Dit is meestal omdat het beter gaat bij het ouder worden. Het lichaam wordt minder veeleisend doordat het niet meer groeit.