... / ... / Praktische informatie / Het bezoek aan het Botcentrum

Het bezoek aan het Botcentrum

Uw bezoek aan het Botcentrum in stappen uitgelegd.

Verwijzing 
Na de verwijzing van uw huisarts of specialist verzamelen de medewerkers van het Botcentrum alle benodigde informatie en vragen deze eventueel op. Zij sturen u uw afspraak toe met tevens informatie over het Botcentrum en een medische vragenlijst en een folder over de biobank van het Botcentrum.

Eerste bezoek Botcentrum op de polikliniek Eendocrinologie
De arts van het Botcentrum zal u uitleg geven over dit eerste bezoek, uw vragenlijst en ziektegeschiedenis doornemen en uitgebreid lichamelijk onderzoek verrichten. Ook zal deelname aan de biobank en toestemming hiervoor besproken worden. De arts zal uitslagen die al bekend zijn met u doornemen, en met u het vervolgplan bespreken. Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd of krijgt u een behandelingsvoorstel.

Indien nodig worden er speciale onderzoeken afgesproken zoals een botbiopsie, röntgenonderzoek of DNA-analyse.

Vervolgbezoeken
Vervolgafspraken kunnen in sommige gevallen ook telefonisch plaatsvinden. De endocrinoloog zal de uitslagen met u bespreken. Tijdens deze afspraak gaat het soms ook over de noodzaak om aanvullende onderzoeken te verrichten. Bij een collageenaandoening zal een verwijzing volgen naar de oogarts en de cardioloog. Tevens wordt er dan een echo afgesproken van de grote bloedvaten in de buik. Wanneer er geen aanvullend onderzoek of overleg nodig is, bespreekt de arts de behandeling met u.

Multidisciplinair overleg lokaal en/of nationaal
Een multidisciplinair overleg is een overleg waarbij de kennis vanuit de verschillende disciplines gecombineerd wordt om een zo precies mogelijke diagnose te stellen en/of het beste behandelplan te maken.

In dit overleg worden alle bevindingen van het verrichte onderzoek besproken en wordt een advies voor een behandeling opgesteld. De uitkomst van dit overleg wordt altijd met u besproken. In een multidisciplinair overleg van het Botcentrum kunnen de volgende specialisten meedenken:

 • Internist-endocrinoloog
 • Kinderarts-endocrinoloog
 • Radioloog
 • Patholoog
 • Orthopeed
 • Traumachirurg
 • Endocrien chirurg
 • Plastisch chirurg
 • Kaakchirurg
 • Klinisch geneticus
 • Reumatoloog
 • Klinisch geriater
 • Revalidatiearts