... / ... / Over het Botcentrum / Onderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs

Het Erasmus MC heeft als universitair medisch centrum naast het behandelen van patiënten, ook als taak om onderwijs te geven en wetenschappelijk onderzoek te doen.

Research
U heeft als patiënt de mogelijkheid deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, maar u bent dit niet verplicht. Wanneer u dit niet wilt, zal dit geen enkele invloed hebben op uw behandeling.

Aan alle patiënten die onder behandeling zijn bij het Botcentrum, wordt gevraagd of zij willen deelnemen aan de zogenaamde Biobank, waar anoniem medische gegevens  en lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, haren en nagels) worden opgeslagen.

Hiermee kan wetenschappelijk onderzoek worden verricht, zonder dat deze gegevens herleidbaar zijn tot een persoon. Tijdens het bezoek aan de arts ontvangt u hierover een apart informatie- en toestemmingsformulier (genaamd Biobank Botcentrum).

Enkele onderzoeken op het gebied van botziekten waar het Botcentrum actief in is:

Onderwijs
Medewerkers van het Botcentrum geven veel onderwijs onder andere aan medisch studenten, huisartsen en medische specialisten.

Het kan voorkomen, dat er tijdens uw bezoek ook een medisch student of een internist in opleiding aanwezig is.

Heel soms kan het gebeuren dat u wordt gevraagd mee te werken aan een college voor medisch studenten.