... / ... / Behandeling / Radiotherapie

Radiotherapie

De radiotherapeutische behandeling (bestraling), is bedoeld om met röntgenstralen achtergebleven tumorcellen uit te schakelen. Deze cellen kunnen zich in de gehele borst bevinden en daarom wordt de gehele borst bestraald. Bij deze bestraling wordt ook altijd gezond weefsel belast. Na een borstsparende operatie vindt in principe altijd een bestraling plaats. Ook bij verwijderen van de gehele borst is bestraling in bepaalde situaties nodig. Soms blijkt het ook nodig tevens de oksel (bepaalde kliergebieden) te bestralen.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen u kunt verwachten, hangt af van welk gedeelte er precies bestraald wordt. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • roodheid van de huid in het bestraalde gebied
  • vermoeidheid

Als u borstsparend bent geopereerd heeft de chirurg bij de operatie in de borst zogenaamde clips’ (metalen klemmetjes) achtergelaten zodat de radiotherapeut - indien nodig - een extra dosis kan geven op het gedeelte van uw borst met het hoogste risico.

De behandeling
Een gemiddelde serie bestralingen bestaat uit een aantal weken bestralen waarbij elke werkdag behandelingen zullen plaatsvinden. Bij de bestraling worden zoveel mogelijk lokale, kleine hoeveelheden toegediend. Op deze manier kunnen de gezonde cellen zich zo goed mogelijk herstellen. De eventueel nog aanwezige kankercellen zullen op deze manier geleidelijk afsterven.

Meer informatie
Kijkt u ook eens naar onze voorlichtingsfilm over uitwendige bestraling van borst en borstwand. Op deze pagina vindt u ook een rubriek ‘veel gestelde vragen’, informatie over bijwerkingen en verwijzingen naar brochures/websites.

Radiotherapeut oncoloog
Mocht in uw geval bestraling nodig zijn, dan krijgt u bij uw eerste bezoek aan de bestralingsafdeling eerst een gesprek met uw behandelend radiotherapeut oncoloog die u uit zal leggen hoe voor u de behandeling er uitgaat zien en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Een radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts), maakt gebruik van röntgenstralen om lokaal tumorcellen uit te schakelen Bij een borstsparende behandeling of als er tumorcellen zijn gevonden in oksellymfeklieren wordt bestraling toegevoegd aan de behandeling.

Hyperthermie
In sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer er al eerdere bestraling is gegeven, wordt de bestraling gecombineerd met hyperthermie. Hyperthermie betekent letterlijk ‘verhoogde temperatuur’. Het is bekend dat kankercellen slechter tegen een hoge temperatuur kunnen dan  gezonde cellen. Hyperthermie wordt uitsluitend toegepast in combinatie met andere behandelingen zoals bestraling of chemotherapie. Indien u in aanmerking komt voor deze behandeling, krijgt u hierover een gesprek met een arts die hierin gespecialiseerd is.