... / ... / Onderzoek / Biobank Initiatieven

Biobank Initiatieven

Biobank initiatieven van de afdeling Bioinformatica.

Als gevolg van het 'Human Genome' project is onze kennis over het menselijk genoom de laatste tien jaar enorm toegenomen. Desalniettemin staat genoom-gerelateerd onderzoek nog in de kinderschoenen. Wetenschappers proberen de relaties tussen onze gennen te vinden, de functies van eiwitten in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de samenhang van deze genen en eiwitten met ziekteprocessen. Bioinformatici ondersteunen klinisch onderzoek door het koppelen van moleculaire en klinische gegevens. Onderzoek naar de relaties tussen klinische beelden,
genetische eigenschappen, stofwisselingsprocessen en in het bijzonder het ziekteverloop, moet nieuwe inzichten verschaffen in het onderliggende ziekteproces. De toepassing van genomics, proteomics en metabolomics technologieen op biobanken vormt de basis voor translationeel moleculair onderzoek dat uiteindelijk de schakel tussen het lab en het bed vormt.

Biobanks: a real life example

Kennis over het ontstaan van ziektes en de variatie in het ziekteverloop is meer en meer gebaseerd op grote patientencohorten waarvan zowel moleculaire als klinische gegevens (inclusief medische beeldvorming) beschikbaar zijn. Deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens vormen de basis die noodzakelijk is om patronen te herkennen en verbanden te leggen om de achterliggende oorzaak te achterhalen. Het is van belang dat men beseft dat een hoge kwaliteit van documentatie van patientengegevens noodzakelijk is om dit soort verbanden in grote longitudinale patientencohorten te kunnen observeren. Complexe vragen zoals waarom de ene patient wel reageert op een behandeling en de andere niet, of waarom het ziekteverloop bij de ene patient veel sneller is dan bij de andere, kunnen alleen beantwoord worden door multi-disciplinaire teams.

Collecting a sample for a biobank during an operation.