... / ... / Onderzoek / Fundamenteel Onderzoek

Fundamenteel Onderzoek

De afdeling Bioinformatica ondersteunt fundamenteel onderzoek bij verschillende afdelingen van het Erasmus MC.

De functionaliteit van het genoom ligt verankert in zijn sequentie, en met behulp van microarrays is het mogelijk om de expressie status van elk gen in ieder weefsel op elk willekeurig moment onder verschillende omstandigheden in kaart te brengen. Het menselijk genoom vormt de basis aan de hand waarvan een aantal fundamentele vragen in de moderne biologie beantwoordt gaan worden, die draaien om de vraag hoe het genoom nu eigenlijk precies werkt. Vragen zoals: Hoe is het genoom fysiek georganiseerd, wat is de rol van epigenetische interacties and wat zijn de fenotypische consequenties van variaties in de individuele sequenties?

 

Het Erasmus MC bevindt zich in een uitstekende positie om een bijdrage te leveren aan dit zich snel ontwikkelende onderzoeksgebied. Verspreid over een aantal verschillende afdelingen worden een groot aantal volks- en ziekte gerelateerde onderzoeksprojecten gedaan om verschillende biologische processen te bestuderen, zoals: voortplanting, ontwikkeling, gedrag, veroudering, cel proliferatie en differentiatie, DNA schadeherstel en carcinogenese. Deze onderzoekslijnen maken zowel gebruik van patienten als van diermodellen voor menselijke aandoeningen, zoals veroudering, bloedarmoede, neurologische aandoeningen, leukemie en andere kankers.