... / ... / Onderzoek / Translationeel Onderzoek

Translationeel Onderzoek

Translationeel onderzoek van de afdeling Bioinformatica in samenwerking met andere afdelingen binnen en buiten het Erasmus MC.

Translationele geneeskunde heeft de mogelijkheid om de voortgang van moleculaire geneeskunde te bespoedigen door dokters en wetenschappers in staat te stellen systeem biologische technologieen te gebruiken om patientenzorg, geneesmiddelontwikkeling en -efficientie te verbeteren tot het niveau van 'persoonlijke geneeskunde'. De mogelijkheden om biomarkers te gebruiken om de biologische, pathologische en genezingsprocessen te kunnen observeren heeft geleid tot het begrip 'translationele geneeskunde' en zorgt voor de samensmelting van kliniek en onderzoek.

De integratie van klinische gegevens met moleculaire profielen uit genomics en proteomics experimenten zal de overgang naar een moleculaire en persoonlijke geneeskunde versnellen. Deze nieuwe aanpak vereist echter dat gegevens en informatie op een georganiseerde en gestructureerde manier uitgewisseld worden tussen de onderzoekslaboratoria en de kliniek.

Een goede indeling van patienten in subgroepen zal het diagnostische beslissingsproces meer en meer helpen. Bovendien vormt het de basis voor patient-specifieke behandelmethodes. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de ontwikkeling van databanken en andere ICT infrastructuur. Experts begrijpen en bediscusieren de noodzaak voor een multi-disciplinaire aanpak om translationele geneeskunde tot stand te kunnen brengen. Om de kloof tussen het laboratorium en het ziekenhuisbed te dichten is echter ook een holistische en geintegreerde aanpak van de ICT oplossingen voor onderzoek en kliniek noodzakelijk.