... / ... / Zorg / Patient Stratificatie

Patient Stratificatie

De afdeling heeft – in samenwerking met Skyline Diagnostics – gegevens uit onderzoek naar leukemie vertaald naar diagnostische testen welke nu worden gebruikt in de kliniek.

genechipDe DNA microarray technologie welke wordt gebruikt in de moleculaire biologie maakt snelle diagnose van ziekte op moleculair niveau mogelijk. Bioinformatische applicaties en de ontwikkeling van nieuwe software tools spelen al een centrale rol in de ontwikkeling van gen-gebaseerde diagnoses. Daarbij maken deze applicaties en tools het mogelijk nieuwe pathways en indicatoren van ziekteverloop te identificeren waardoor genetische risicoprofielen kunnen worden opgesteld en nieuwe therapeutische agentia kunnen worden ontwikkeld. In de nabije toekomst zullen behandelingen steeds meer toegespitst worden op patiënt specifieke genetische informatie.

  ‘Determining a gene expression profile for patients suffering from acute myeloid leukemia can contribute to more effective and more specific treatment. With the aid of the powerful new GeneChip technology a robust prognostic genetic profile can be derived in patients with acute myeloid leukemia. This is the conclusion of researchers of the Department of Hematology and Bioinformatics of Erasmus MC on an article which had appeared in the April 15, 2004 edition of The New England Journal of Medicine’.

 

heatmapBioinformatici van het Erasmus MC gebruiken Next generation Sequencing technologie van BGI/CGI om genetische variatie te bestuderen met een hogere resolutie en grotere gevoeligheid dan eerder mogelijk was. Nu DNA sequencing sneller daalt in prijs dan data opslag en analyse wordt het tijd om  gebruik te maken van de cloud en gezamelijke data centra.

De ontdekking van klinisch toepasbare gen expres sieve profielen en DNA varianten van kanker cellen in AML patiënten heeft in 2005 geleid tot de oprichting van Skyline Diagnostics. De onderzoekers en clinici van de afdelingen Hematologie en Bioinformatica van het Erasmus Medisch Centrum, onder wie Professor Bob Lowenberg en Professor Peter van der Spek, hebben samen met de biotech ondernemer Henk Viëtor, PhD, deze ontdekking omgezet in een krachtig klinisch instrument: de AML profiler. Inmiddels heeft het bedrijf de AML profiler geperfectioneerd. Gebruikmakend van GeneChip® Technology heeft SkyLine – als een officiële ‘Powered-by-Affymetrix’ partner – de microarray techniek tot verheven tot een nieuw nieveau waar het clinici helpt in hun gevecht tegen kanker.

patientstrat

Bezoek http://www.skyline-diagnostics.com voor meer informatie