... / ... / ... / Registratie-onderzoeken / Huidige registratie-onderzoeken

Huidige registratie-onderzoeken

Binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker dienen de AIOS zich te bekwamen in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (“registratieonderzoek”). De AIOS mag zelf bepalen waar dit onderzoek over gaat, mits het valt binnen een van de twee bestaande onderzoekslijnen in de apotheek. De keuze van het onderwerp wordt in het tweede jaar van de opleiding gemaakt.

Alan Abdulla doet binnen de onderzoekslijn klinische farmacologie onderzoek naar de farmacokinetiek en farmacodynamiek van cefalosporines en fluoroquinolonen bij IC patiënten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in zowel het Maasstad Ziekenhuis als het Erasmus MC.

Andrew Goey is reeds gepromoveerd op onderzoek naar farmacokinetische interacties tussen kruiden supplementen en antikanker middelen.

Louise Andrews doet binnen de onderzoekslijn klinische farmacologie onderzoek naar de relatie tussen orgaanafstoting en genetica bij kinderen die een hart-, nier-, of levertransplantatie hebben ondergaan. Dit onderzoek is uitgebreid tot een promotie onderzoek waarbij er een algoritme ontwikkeld wordt voor de startdosering van tacrolimus na niertransplantatie.

Edmé Meuwese voert onderzoek uit binnen de onderzoekslijn medicatieveiligheid naar de toegevoegde waarde van medicatieverificatie door een apotheker bij opname en ontslag van de intensive care.

Sophie Wassenaar doet binnen de onderzoekslijn klinische farmacologie onderzoek naar het vinden van een lange termijn marker in bloed voor alcohol gebruik.  

Lotte Sebek gaat in haar tweede jaar nog een keuze voor registratie onderzoek maken.

ONDERZOEKSLIJNEN APOTHEEK

In de apotheek zijn 2 onderzoekslijnen actief, namelijk klinische farmacologie en medicatieveiligheid.

De onderzoekslijn klinische farmacologie omvat onderzoek op het gebied van farmacokinetiek, farmacodynamiek en klinische farmacogenetica. Prof. Dr. Teun van Gelder is trekker van deze onderzoekslijn.

De onderzoekslijn medicatieveiligheid omvat onderzoek op het gebied van medicatieveiligheid rondom ICT, overdracht en specialistische farmaceutische zorg. Deze onderzoekslijn wordt getrokken door dr. Patricia van den Bemt.