... / ... / ... / Algemeen / Ziekenhuisfarmacie in het Erasmus MC

Ziekenhuisfarmacie in het Erasmus MC

Opleidingsetalage

De apotheek van het Erasmus MC heeft bijzondere expertise op het gebied van:

-           Therapeutic drug monitoring (TDM)  en toxicologie (3 maanden en 6 maanden)

-           Kinderfarmacologie in het Sophia Kinderziekenhuis (6 maanden)

-           Oncologie en hematologie in het Erasmus MC KankerInstituut

-           Voorraadbereidingen en bijbehorende kwaliteitscontrole / kwaliteitszorg 
            in Apotheek A15 (3 maanden en 6 maanden)

-           Intensive Care, CCU en oncologie ziekenhuisapotheker behandelaarschap (6 maanden)

-           Opleiding Klinische Farmacologie

-           Klinisch Geneesmiddel Onderzoek (ondersteunt al het patientenonderzoek met
            geneesmiddelen in het Erasmus MC)

-           Uitvoering van onderzoek: onderzoekslijnen klinische farmacologie en   
            medicatieveiligheid (6 maanden)

 

Programma opleiding tot ziekenhuisapotheker

De opleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar volgens de Eindtermen en Leerdoelen Opleiding Ziekenhuisfarmacie (ELOZ), voor algemene informatie zie de website van de KNMP. De opleiding vindt plaats in regionaal verband, waarbij minimaal een jaar wordt opgeleid in een van de andere aangesloten ziekenhuizen (zie verder)  Onze visie is dat de AIOS na de opleiding een goede startcompetentie heeft als specialist ziekenhuisfarmacie in de breedte en daarnaast via een differentiatie kennis heeft gemaakt met de diepgang op een deelgebied. Een belangrijk kenmerk is, dat je, gesteund door een omvangrijk opleidingsteam, de manager bent van je eigen opleiding.


Opbouw

Tijdens de 4-jarige opleiding vinden verschillende stages plaats, die bij elke AIOS in een iets andere volgorde worden afgerond. De opleiding start met een introductiejaar waarbij de AIOS kortdurend (2-2,5 maanden) op de volgende afdelingen een oriënterende stage loopt:  klinische dienstverlening-logistiek (KDV), laboratorium TDM/Toxicologie, VTGM/oncologie, KDV-SKZ en Apotheek A15. Tevens vindt er in het eerste jaar een korte kennismakingsstage plaats in het kader van de regionale uitwisseling van de opleiding. Indien het eerste jaar succesvol wordt afgesloten, zal de AIOS het verdiepende deel van de opleiding in gaan. Hierbij worden op basis van de individuele invulling van de ELOZ 3 eisen dezelfde afdelingen nogmaals bezocht maar dan voor de zogeheten  senior stages. Daarnaast loopt de AIOS stage bij de afdeling klinisch geneesmiddelenonderzoek. Hierbij hoort ook een IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier) beoordeling en kennismaking / deelname aan werkzaamheden ten behoeve van de Medisch Etische Toetsings Commissie  (METC). In de differentiatiefase is een periode van 12 maanden beschikbaar voor de differentiatie van de AIOS, bedoeld als diepgang op een deelgebeid van de ziekenhuisfarmacie. De keuze van de differentiatie  is naar eigen voorkeur  van de AIOS. Gedurende de gehele opleiding geeft de AIOS onderwijs aan studenten geneeskunde, verpleegkundigen en artsen.

Conform de vigerende ELOZ vindt er uitwisseling plaats met een ziekenhuis in de regio (1 maand in eerste jaar; 11 maanden in vervolg van opleiding).

Het registratieonderzoek dat gedurende 6 maanden wordt uitgevoerd, wordt elders op deze site besproken.

Onderwijs en toetsing

Naast ‘leren op de werkvloer’ is er verplicht landelijke cursorisch onderwijs via PAO farmacie conform de ELOZ. In het Erasmus MC is de afspraak dat elke AIOS jaarlijks één discipline overstijgend onderwijs (DOO) module volgt bij de Desiderius School. Dit betreft thema’s zoals samenwerking, communicatie, gezondheidsrecht en basiscursus ziekenhuismanagement. Daarnaast wordt een zogeheten  “deel-BKO” behaald (een landelijk erkende deel- Basis-Kwalificatie Onderwijs).

Toetsing vindt plaats in de verschillende evaluatiegesprekken en op de dagelijkse werkvloer via klinische praktijk beoordelingen.