... / ... / ... / Regionale opleiding / Opleidingscluster

Opleidingscluster

Bij de opleiding tot ziekenhuisapotheker werken de opleidingsziekenhuizen in de regio Rijnmond nauw samen. Momenteel is er een samenwerkingsverband met het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft). Gezamenlijk is er een regionaal opleidingsplan geschreven. Er wordt binnen het opleidingscluster uitgewisseld.

Binnen het opleidingscluster Rotterdam worden de volgende onderwijs en opleidingsactiviteiten aangeboden:

·         Opleidingsoverleg

o   Dit vindt maandelijks plaats op woensdagochtend onder begeleiding van alle  opleiders in de regio. Het is bedoeld als oefenplatform voor AIOS om zich te bekwamen in kennis en vaardigheden op verschillende gebieden, zoals:

§  Het geven van een presentatie zonder audiovisuele ondersteuning

§  Relevante richtlijnen en actuele onderwerpen

§  Medisch-farmaceutische onderwerpen, behandeld door lokale experts

§  Organiseren, voorzitten en notuleren van vergaderingen

§  Gestructureerd en opbouwend feedback geven en ontvangen

·         Journal club

o   Deze vindt maandelijks plaats op maandagavond, bedoeld als oefenplatform om laagdrempelig literatuur te leren presenteren. De doelgroep hiervan bestaat uit  AIOS, promovendi en projectapothekers.

 

·         Sociale activiteiten

o   De AIOS organiseren regelmatig sociale activiteiten om ook buiten het werk de contacten te onderhouden. Onderstaande foto’s illustreren dit!

o   Het ErasmusMC heeft een actieve Vereniging van Arts-Assistenten, waarvan de AIOS ziekenhuisfarmacie lid zijn.

deze afbeelding is tijdelijk niet beschikbaar


deze afbeelding is tijdelijk niet beschikbaar