... / ... / Afdeling / Visie en Missie

Visie en Missie

Visie

De afdeling Anesthesiologie Erasmus MC is een gemeenschap van professionals binnen het domein van de Anesthesiologie, die door met aandacht gegeven patiëntenzorg, excellent universitair onderwijs en innovatief experimenteel en patiëntgericht onderzoek een substantiële verbetering van de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige (universitaire) anesthesiologische zorg willen bereiken.

 

Missie Statement

- Eenheid in Verscheidenheid - Van Evaluatie tot Innovatie -

 

Missie

 • Er is hierbij een focus op gespecialiseerde universitaire peri-operatieve anesthesiologische patiëntenzorg, pijn en palliatieve geneeskunde en de anesthesiologische zorgverlening binnen de domeinen urgentiegeneeskunde en intensive care op basis van de laatste stand van de wetenschap gericht op kwaliteit en innovatie.
 • Onder peri-operatieve zorg is ook begrepen de pre-operatieve poliklinische patiëntenzorg, ‘post-anesthesia care’ en de acute pijnbestrijding.
 • De professionals van de afdeling Anesthesiologie Erasmus MC leveren met gepaste trots aan het Erasmus MC de benodigde en zo geoptimaliseerd mogelijke Anesthesiologische patiëntenzorg, zowel op uitvoerend als adviserend niveau
 • Om deze zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen stelt de afdeling Anesthesiologie Erasmus MC zich tevens ten doel: 
  • (universitair) Onderwijs en Opleiding; zowel te ontwikkelen, als te verzorgen, waarbij vormgeving van professionele autonomie van de toekomstig specialist centraal staat volgens een daarbij passend groeimodel, alsook
  • Het uitvoeren van hoogwaardig experimenteel en patiëntgericht Onderzoek aansluitend bij de Erasmus MC Onderzoeksscholen.

 

Randvoorwaarden

Om te komen tot de door de afdeling Anesthesiologie gewenste nationale en internationale toppositie zijn onontbeerlijk:

 • groei op alle voornoemde terreinen,
 • aandacht voor de werksfeer en
 • aandacht voor de individuele werknemer.