... / ... / Wetenschap en Opleiding / Onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen

Binnen het Alzheimercentrum zuidwest Nederland lopen verschillende onderzoekslijnen:

Genetisch onderzoek
Wij vragen patiënten met frontotemporale dementie of preseniele ziekte van Alzheimer bloed af te staan voor genetisch onderzoek. Wij onderzoeken met behulp van geavanceerde genetische technieken als genome wide association (GWAS) en whole exome sequencing (WES) de genetische achtergrond van deze aandoeningen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Prof.dr. John van Swieten

F-MRINeuroimaging onderzoek
Met behulp van geavanceerde MRI technieken als functionele MRI (zowel taak-gerelateerd als resting state fMRI), arterial spin labelling en diffusion tensor imaging onderzoeken wij verschillende vormen van dementie, om bij te dragen aan het vroeger herkennen van verschillende diagnoses.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dr. Marion Smits

Comorbiditeit
Op de afdeling Geriatrie wordt onderzocht welke risicofactoren en comorbiditeit bijdraagt aan functieverlies bij ouderen met een vorm van dementie. Door meer kennis te genereren over factoren die effect hebben op het ontwikkelen van een dementie, en het verliezen van zelfstandigheid, kan er vroeg in het proces ingegrepen worden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. Francesco Mattace Raso

Cohortstudies
Twee types van dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie (DLB) hebben op de afdeling Neurologie de speciale aandacht. Bij beide types wordt er gekeken naar erfelijke factoren in de familie, en wordt er gezocht naar sensitieve biomarkers die het ontstaan van de ziekte zo vroeg mogelijk kunnen detecteren. Dit wordt gedaan met onder andere neuroimaging, liqour onderzoek en genetisch onderzoek.
Voor meer informatie over het cohort FTD kunt u terecht bij prof.dr. John van Swieten, en voor het cohort DLB bij dr. Frank Jan de Jong.

U kunt met bovengenoemde personen in contact komen door een email te sturen naar alzheimercentrumzwn@erasmusmc.nl.