... / ... / ... / ... / Editie 24 / Onderzoek naar Dementie met Lewy bodies

Onderzoek naar Dementie met Lewy bodies

In het Alzheimercentrum Erasmus MC wordt veel onderzoek gedaan naar DLB.

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende dementie. De ziekte wordt naast problemen met het denken gekenmerkt door visuele hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), bewegingsstoornissen (zoals worden gezien bij de ziekte van Parkinson o.a. stijfheid, moeite met lopen en vallen) en overmatige slaperigheid. Daarnaast hebben patiënten vaak een gestoord slaappatroon en klachten zoals duizeligheid, problemen met plassen en obstipatie. Op microscopisch niveau worden er in de hersenen bij patiënten met DLB zogenaamde Lewy bodies gezien. Deze ophopingen van bepaalde eiwitten worden ook gezien bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

De klachten die bij DLB voorkomen, kunnen met name in een vroeg stadium variëren en hoeven niet allemaal aanwezig te zijn. Daarnaast is er veel overlap met de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Dit maakt het lastig om de ziekte te herkennen. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer worden er bij DLB geen specifieke afwijkingen op een MRI-scan van de hersenen of afwijkingen in het hersenvocht gezien, die de diagnose ondersteunen. 

In het Alzheimercentrum Erasmus MC  wordt veel onderzoek gedaan naar DLB. Het doel van ons onderzoek is om specifieke kenmerken te vinden die de diagnose ondersteunen, mogelijk al in een vroeg stadium, en die kunnen helpen om de prognose te bepalen. Patiënten met de ziekte van Parkinson en een vroeg stadium van DLB kunnen met dit onderzoek meedoen. Tijdens het onderzoek zullen er klinische gegevens worden verzameld, een neuropsychologisch onderzoek worden verricht en hersenvocht worden afgenomen. Daarnaast zullen wij een MRI-scan van de hersenen verrichten om bepaalde hersengebieden in kaart te kunnen brengen. Hiervoor maken we o.a. gebruik van een zogenaamde functionele MRI. Door deze techniek kunnen de hersenen gedetailleerd worden afgebeeld. Hierbij wordt er gericht naar een bepaald gebied in de hersenen (de insula) gekeken waarvan wij denken dat deze een rol speelt bij de ontwikkeling van DLB. De patiënten worden vervolgd in de tijd.
In de toekomst kunnen specifieke MRI-afwijkingen mogelijk gebruikt worden om DLB met meer zekerheid vast te stellen en het verloop van de ziekte beter te voorspellen.
Wij zoeken patiënten die deel willen nemen aan deze studie. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met arts-onderzoekers S. Hoogers (s.hoogers@erasmusmc.nl) of L. Vergouw (l.vergouw@erasmusmc.nl, telefoonnummer 010-7043822).