... / ... / ... / ... / Editie 24 / Verschillende activiteiten van de migrantenpo...

Verschillende activiteiten van de migrantenpoli

Overzicht van activiteiten van de migrantenpoli najaar 2017

Onlangs nog werd in een reportage van de NOS hernieuwde aandacht besteed aan dementie bij migranten. Ook het Alzheimercentrum Erasmus MC houdt zich bezig met dit onderwerp. Zo werd in de laatste maanden van 2017 door de migrantenpolikliniek van het Erasmus MC/Havenpoli een aantal activiteiten georganiseerd rondom dementie bij migranten.

Voorlichting Gezond ouder worden voor migranten

In de laatste maanden van 2017 heeft het Alzheimercentrum Erasmus MC samen met de Havenpolikliniek en Stichting Voorlichters Gezondheid voorlichting gegeven over gezond ouder worden aan migranten. In meerdere groepen werd in vijf lessen voorlichting gegeven over het menselijk lichaam, een gezonde leefstijl, psychologische factoren, dementie en ongeneeslijk ziek zijn. De voorlichting werd financieel ondersteund door de Gemeente Rotterdam.

Avondsymposium dementiediagnostiek bij migranten

Op donderdag 12 oktober werd door de migrantenpoli van het Erasmus MC/Havenpoli een avondsymposium georganiseerd waarin de resultaten van twee jaar migrantenpoli werden getoond en allerhande adviezen en informatie werd gegeven over het werk met deze bijzondere doelgroep. Een kort verslag en alle PowerPoint presentaties die die avond werden gegeven, zijn hier terug te vinden.

Workshop dementiediagnostiek vanuit de beleving van een niet-Westerse migrant

Janne en SanneTijdens het jaarevent van het Deltaplan dementie dompelden Sanne Franzen en Janne Papma van de migrantenpolikliniek in het Erasmus MC, de workshopdeelnemers onder in de belevingswereld van een bezoeker aan de migrantenpolikliniek. Dit deden zij door de deelnemers in een gedachtenexperiment te verplaatsen naar een land waar zij zelf de taal niet spraken en bestookt werden met onleesbare brieven en onbegrijpelijke vragen. Een dappere dame speelde de patiënt, die regelmatig niet aan het woord werd gelaten door de vertalende dochter en tevens voor een aantal prangende klachten bij deze arts niet aan het juiste adres was. Naast enig gegniffel om de - soms bizarre - situaties resulteerde de geslaagde workshop in een aantal verhelderende inzichten in de beleving van niet-Westerse migranten.

Voor geïnteresseerden in de doelgroep waren ook de workshops van Arteria Consulting/Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en van Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) interessant: "Migranten met dementie: hoe komt deze doelgroep zo vroeg mogelijk in beeld” en “Door de ogen van een laaggeletterde. In co-creatie eenvoudig voorlichtingsmateriaal ontwikkelen.