... / ... / ... / ... / Editie 24 / Even voorstellen: Willem Eikelboom

Even voorstellen: Willem Eikelboom

Willem EikelboomMijn naam is Willem Eikelboom en ik ben per 1 januari gestart als promovendus binnen het Alzheimercentrum Erasmus MC. Als neuropsycholoog ga ik de komende jaren onderzoek doen naar  neuropsychiatrische symptomen (bijv. angst, somberheid of ontremd gedrag) bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Ondanks dat deze symptomen vaak voorkomen zien we dat deze symptomen weinig aandacht krijgen binnen de geheugenpoliklinieken in Nederland. Met ons onderzoek willen wij de vroege herkenning en behandeling van neuropsychiatrische symptomen verbeteren. Dit doen wij in samenwerking met collega’s uit het VuMC in Amsterdam en met diverse ziekenhuizen in en rondom Rotterdam. Ik zie er enorm naar uit om mij binnen het Alzheimercentrum bezig te houden met dit thema en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.