... / ... / Over ons centrum / Missie en visie

Missie en visie

Onze Missie
Wij willen patiënten en de familie uitstekende expertise in de diagnostiek van dementie bieden. Door onze jarenlange ervaringen zijn wij zowel bij de veel voorkomende ziekte van Alzheimer als bij bijzondere dementievormen in staat de belangrijkste vragen t.a.v. onderliggende oorzaken, bijkomende factoren, eventuele behandeling, begeleiding en levensverwachting adequaat te beantwoorden. Gedurende het diagnostische proces staan bij ons ruime tijd en persoonlijke aandacht voor de patiënt en zijn familie of mantelzorgers centraal. Door de aansluiting met de lokale ketenzorg willen wij ook na de diagnose zorg op maat en continuïteit in de zorg bieden, om zo de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Het wetenschappelijke onderzoek (o.a. het genetisch onderzoek) is al vele jaren een van de hoekstenen van ons werk, en helpt ons verder in de zoektocht naar de oorzaken en de daaropvolgende behandeling van dementie. De samenwerking met Alzheimer Nederland en andere Alzheimercentra helpt ons hierbij.

Onze Visie
Wij willen graag een goed antwoord bieden op de verwachte groei van het aantal dementiepatiënten in de regio Zuidwest Nederland. De beste manier om dit te doen is volgens ons het combineren van goede patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek om zo naast goede diagnostiek en nazorg, het ziekteproces te leren begrijpen en een behandeling te ontwikkelen. Wij willen graag een centrale regionale rol gaan vervullen door samen te werken met geheugenpoliklinieken, diagnostische centra en de ketenzorg in de omgeving om zo onze 'expertise door samenwerking' te garanderen, en de kwaliteit van diagnostiek, behandeling van dementie en het wetenschappelijk onderzoek in de regio Zuidwest Nederland naar een hoger plan te tillen. Als Alzheimercentrum willen wij ons wetenschappelijk onderzoek vooral gaan richten op de erfelijke factoren die een rol spelen bij dementie. Hierdoor zijn wij uniek en complementair aan andere Alzheimercentra in Nederland. Een ander belangrijk onderzoeksterrein dat hierop aansluit is de relatie tussen farmacotherapie en dementie. Op deze manier willen wij in de toekomst dementie behandelbaar maken en is het onze ambitie om uiteindelijk eraan bij te dragen dat dementie te behandelen en genezen zal zijn.

Meerwaarde voor de patiënt
Bij ons bent u aan het goede adres voor al uw vragen over dementie en wat dat allemaal voor u en uw partner of mantelzorger in het dagelijks leven kan betekenen. Meerdere deskundigen kijken mee naar wat er met u aan de hand is en na gezamenlijk bespreking van de onderzoeken en tests wordt u geïnformeerd. Maar er is meer. U komt niet alleen voor de diagnose, wij bieden u ook hulp in de periode die daarna volgt. Onze zorgconsulent of maatschappelijk werker bespreekt met u en uw mantelzorger welke hulp u nodig heeft en wat er geboden wordt in uw regio.

Meerwaarde voor de organisatie
Dankzij het interdisciplinaire karakter van het Alzheimercentrum Erasmus MC, wordt de samenwerking tussen verschillende afdelingen en ziekenhuizen gestroomlijnd en verbeterd. In dit klimaat van samenwerking is het niet alleen prettig werken, maar worden goede zorg en wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd in het kader van 'expertise door samenwerking'. Daarnaast zal het Alzheimercentrum bijdragen aan de uitstraling van beide ziekenhuizen, de synergie onderbouwen en hen onderscheiden van andere zorginstellingen in de regio.