... / ... / Wetenschap en onderzoek / Huidreacties

Huidreacties

Huidtestresultaten:


Het meten en registreren van de huidtestresultaten geschiedt op de polikliniek Allergologie met een speciaal hiervoor in het Erasmus MC ontwikkeld softwareprogramma met de naam PAAMOST.

Dit programma is ontwikkeld om de gemeten allergische huidreacties bij patiënten te kunnen verwerken tot bruikbare resultaten. Daartoe worden de oppervlaktes van de huidreacties gemeten via een scanner welke is aangesloten op een computer. Het huidreactie programma verzameld alle allergische reacties in de vorm van gemeten oppervlaktes en vergelijkt de reacties met een dubbel gemeten Histamine reactie. De verhouding wordt de HEIC-index genoemd en deze geeft aan of de patiënt allergisch is voor de betreffende stof. Alle gemeten waarden worden opgeslagen in een database, voor bv vergelijking bij vervolgmetingen of voor statistisch onderzoek. Ook zijn de resultaten zichtbaar in het Elektronisch Patiëntendossier.