Opleiding

De polikliniek Allergologie in het Erasmus MC is een opleidingsplaats voor arts-assistenten interne geneeskunde en kinderartsen die zich willen specialiseren in de allergologie/klinische immunologie.

Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie

Duur: 24 maanden
.

Wat gaat de aios leren?

De allergologie is een poliklinisch vakgebied, waarbij de AIOS interesse voor immunologische processen combineert met zorg voor allergische kinderen, jongeren en volwassenen. De AIOS interacteert met dermatologen, KNO- en longartsen en werkt zij aan zij met kinderarts-allergologen in opleiding. Binnen dat netwerk is de internist-allergoloog de behandelaar met de generalistische visie, de analyticus, die kennis heeft van allergenen, aandoeningen en interventies. De allergologie biedt volop ruimte voor innovatie en onderzoek

De opleiding in het aandachtsgebied Allergologie vindt plaats in de laatste 2 jaar van de opleiding tot internist. Voor de organisatie van de algemene opleiding in de Interne Geneeskunde wordt naar elders verwezen.

Sollicitaties te richten aan:
Prof. dr. R. Gerth van Wijk
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekersadres:
Erasmus MC gebouw Rochussenstraat
Burg. 's Jacobsplein 51
3015 CA Rotterdam