... / ... / Behandeling en zorg / Patientenzorg kinderen

Patientenzorg kinderen

Kinderallergologie

Het specialisme Kinderallergologie is een samenwerkingsverband van de afdelingen Allergologie en Kinderlongziekten (onderdeel van de polikliniek Kinderthoraxcentrum).

Spreekuur kinderallergoloog
De spreekuren van de kinderallergoloog vinden plaats in het Erasmus MC- Sophia en op de polikliniek KinderHaven van het Havenziekenhuis.  Na het ontvangen van de verwijzing van uw huisarts of specialist bepaalt de allergoloog op welk spreekuur en op welke locatie uw kind wordt gezien.

Voor wie?
Het spreekuur is voor kinderen in de leeftijd van 0 -18 jaar  met klachten  die kunnen wijzen op een mogelijke allergie. Het gaat hierbij om de volgende aandoeningen:
- allergische reacties van de bovenste en/of de onderste luchtwegen (bijvoorbeeld hooikoorts en/of astma)
- allergische reacties op voeding (bijvoorbeeld koemelk of pinda allergie)
- atopisch syndroom (combinatie van eczeem, voedselallergie en allergische luchtwegklachten)
- allergische reacties op geneesmiddelen
- allergische reactie na een insectensteek/beet (bijvoorbeeld wespenallergie)
- spontane allergische reacties met zwellingen en/of jeukende bulten (netelroos of galbulten)
- desensibilisatie of hyposensibilisatie (immunotherapie)

Kinderen met een geneesmiddelenallergie en kinderen die voor immunotherapie in aanmerking komen, gaan bij voorkeur naar  het Erasmus MC-Sophia. Voor kinderen met een ernstige vorm van atopisch syndroom wordt bij voorkeur een afspraak gemaakt  op  KinderHaven, waar uw kind zo nodig door meerdere specialisten gezien  kan worden.

Maken afspraak
Eerste afspraak
Voor het maken van de eerste afspraak bij de allergoloog moet de verwijzing van uw huisarts of specialist gestuurd worden naar TVS@erasmusmc.nl.  Nadat de kinderarts-allergoloog   locatie en spreekuur heeft bepaald , krijgt u de afspraak voor het eerste bezoek per post thuisgestuurd.

Vervolgafspraak
Voor het maken van een vervolgafspraak,  kunt u afhankelijk van de locatie waar uw kind in behandeling is bellen naar:
Erasmus MCSophia - polikliniek Kinderthoraxcentrum (010)703 62 93 (08.30-11.45 en 13.15-16.30 uur)
Havenziekenhuis - polikliniek KinderHaven (010) 404 37 00 (08.30-12.00 en 13.00-16.30 uur)