Consultzoemer Bloedtransfusie

Consulten aangaande Bloedtransfusie lopen niet via de Consultzoemer.

Consult Bloedtransfusie
Consulten aangaande Bloedtransfusie lopen niet via de Consultzoemer.
Voor consulten Bloedtransfusie dient overdag (ma-vrij 09:00-17:00 uur) contact opgenomen te worden met de Bloedtransfusiedienst:

- tel: 06-39012510 of intern 40327
- bloedtransfusiedienst@erasmusmc.nl

Buiten kantoortijden en in het weekeinde en op feestdagen dient contact opgenomen te worden met de achterwacht Klinische Chemie via de receptie.

Leden bloedtransfusiedienst
De bloedtransfusiedienst van het Erasmus MC bestaat uit de volgende leden:

- Prof. Dr. Y.B. de Rijke, afdelingshoofd
- Dr. H. Russcher, Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
- Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog/transfusiespecialist
- Dr. E.J. Huisman, kinderarts-hematoloog/transfusiespecialist