Algemeen

Het lipiden referentie laboratorium (LRL) richt zich op standaardisatie van Cholesterol, HDL-c en LDL-c.

Deze 3 parameters worden met referentietechnieken geanalyseerd om te garanderen dat de standaardisatie voldoet aan strenge normen. Het LRL maakt onder deel uit van een wereldwijd netwerk, welke moet voldoen aan de eisen ( qua juistheid en precisie) zoals vastgesteld door het CDC, en is onderdeel van het CRMLN,
 
http://www.cdc.gov/labstandards/crmln.htm

Doel van deze stringente eisen is om de medische beslispunten die gelden voor al dan verhoogde waarden van Cholesterol uniform te laten gelden. Zowel uit nationale als internationale laboratoria worden hiertoe monsters aangeleverd waarin standaardisatie gewenst is. Daarnaast worden ook leveranciers, van reagentia of leveranciers van apparatuur waarop deze reagentia gebruikt worden, gecertificeerd door ons lab.