ABCB1

ABCB1 genotypering

Bepaling

ABCB1 genotypering

Varianten: 3435C>T, 1236C>T, 2677G>T/A

 

Klinische informatie

P-glycoprotein (ABCB1) is een efflux transporter wat o.a. geneesmiddelen uit de cel pompt, met als gevolg verminderde opname en lagere concentraties in het bloed. Het enzym bevindt zich met name in de darmen en nieren, maar is ook aanwezig in de bloed-hersen-barrière. Enkele substraten van ABCB1 zijn amitriptyline, carbamazepine, citalopram, fenobaribital, rifampicine, tacrolimus (Bruhn & Cascorbi 2014 Expert Opin Drug Metab Toxicol).

 

Desondanks dat ruim 4000 ABCB1 varianten in de literatuur zijn beschreven, is verreweg het meeste onderzoek gedaan naar de varianten 3435C>T, 1236C>T, 2677G>T/A. Het genotype ABCB1 3435TT is geassocieerd met een verlaagde expressie en activiteit. De vertaling van genotype naar fenotype wordt gedaan o.b.v. de 3435C>T uitslag. Een verlaagde activiteit wordt ook wel gevonden bij 1236TT. De drie polymorfismen zijn voor ongeveer 80% gelinked, en zullen dus vaak als één haplotype voorkomen. Invloed van ABCB1 polymorfismen zijn vooral beschreven als gemiddelde van groepen patiënten.

Gezien de grootte van het effect lijkt de diagnostische waarde voor de individuele patiënt vooralsnog beperkt. ABCB1 expressie is bovendien gevoelig voor inductie en inhibitie door omgevingsfactoren en comedicatie.

 

Methode

Analyse (PCR-RFLP) op ABCB1 1236C>T, 2677G>A/T, 3435C>T. Voor 3435C>T is ongeveer 25% van de Caucasische bevolking CC, 50% CT en 25% TT.

 

Materiaal
EDTA-bloed (4 mL). Opslag in koelkast (max. 5 dagen), verzenden kan bij kamertemperatuur. DNA isolatie ook mogelijk uit wangslijmvlies. DNA wangslijmvliesafname kit wordt op verzoek (aangekruist op aanvraagformulier) verstuurd naar adres van patiënt.

 

Gevoeligheid en beperkingen
De aanwezigheid van andere, zeldzamere mutaties kan niet 100% worden uitgesloten.

 

Bepalingsfrequentie
Wekelijks.