DPYD / DPD

Bepaling
DPYD genotypering
Varianten: *2A, *7, *13, 2846A>T, 1236G>A  

 

Klinische informatie

DPYD is het gen dat codeert voor dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).DPD is betrokken bij het metabolisme van 5-FU, capecetabine en tegafur. Een verlaagde DPD activiteit geeft risico op ernstige bijwerkingen bij gebruik van 5-FU, capecitabine of tegafur, zoals arrhytmieeen en myelosuppressie, en kan leiden tot overlijden van de patiënt.

In de Caucische populatie heeft ongeveer 3-5% van de bevolking een intermediaire DPD activiteit, en 0.2% een volledige DPD deficiëntie. Het meest voorkomende variant allel is het *2A, dat codeert voor inactief DPD. Het heeft een minor allelfrequentie (MAF) van 2% in de Caucasische bevolking. Sensitiviteit van DPYD*2A voor toxiciteit is 5.5% met ene positief voorspellende warde van 46%. De frequentie in de Aziatische en Afrikaanse bevolking is lager. Andere klinisch relevante polymorfismen zijn het *13 allel (c.1679T>G rs55886062; MAF = 0.1%: geen activiteit), het *7 allel (c.295_298delTCA; rs72549309; MAF=0.014%: geen activiteit), de SNP 2846A>T (rs67376798; MAF=1%: verminderde activiteit) en de SNP 1236G>A (rs56038477; MAF=1.4%: verminderde activiteit)

N.B. Recent zijn belangrijke wijzigingen door de KNMP-werkgroep Farmacogenetica doorgevoerd in het doseeradvies van 5-FU, capecitabine en tegafur naar aanleiding van nieuwe inzichten binnen het onderzoeksveld (zie KNMP G-update juli 2019).

 

Betrokken geneesmiddelen (o.a.)
5-FU, capecitabine, tegafur

 

Methode
Duplo analyse (Taqman, INFINITI (CE-IVD)) op *2A, *7, *13, 2846A>T, 1236G>A  

 

Materiaal
EDTA-bloed (4 mL). Opslag in koelkast (max. 5 dagen), verzenden kan bij kamertemperatuur.

 

Uitkomst van de test

Tabel DPYD-metabol-juli-2019
 

Referentiewaarden

Normaal metabolisme 95-97%

Intermediair metabolisme 3-5%

Traag metabolisme 0.1-0.2%


Tabel DPYD-freq-mei-2019
  

  

Interpretatie en consequenties voor therapie met capecitabine en fluorouracil

DPD Genactiviteitsscore 2.0:   standaard dosering
DPD Genactiviteitsscore 1.5:  overweeg alternatief of 50% van standaard
DPD Genactiviteitsscore 1.0:   overweeg alternatief of 50% van standaard
DPD Fenotypering:   overweeg alternatief of doseren o.b.v. residuele DPD-activiteit
DPD Genactiviteitsscore 0.0:   overweeg alternatief of doseren o.b.v. residuele DPD-activiteit

(bron: KNMP-Kennisbank; 01-07-2019).

 

Gevoeligheid en beperkingen
De aanwezigheid van andere, zeldzamere mutaties kan niet 100% worden uitgesloten. Een negatieve bevinding voor de onderzochte SNPs sluit een lage DPYD activiteit niet uit.

 

Bepalingsfrequentie

2x per week (dinsdag en donderdag). Rapportage per fax, zijnde op de eerstvolgende woensdag of vrijdag, mits een faxnummer is opgegeven.

 

Literatuur

  1. Amstutz et al. 2018 Clin Pharmacol Ther 103(2):210-216.
  2. Lunenberg et al. 2016 Eur J Cancer 54;40-48.
  3. Meulendijks et al. 2016 Lancet Oncol 16(16);1639-50.